Novosti

Predstavljen Plan održive urbane mobilnosti Kantona i Grada Sarajevo


Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo su pozvali ključne aktere iz vladinih institucija, nevladinog sektora, stručne javnosti, akademske zajednice, kao i zainteresovane građane na online predstavljanje finalnog drafta Plana održive urbane mobilnosti (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan).

Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo su partneri u regionalnom projektu “Održiva urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope II” u okviru njemačke razvojne saradnje.

Projekt je dio Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF-EE) implementiranog od strane GIZ-a u ime njemačke vlade.

Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo strateški je plan osmišljen da zadovolji potrebe mobilnosti ljudi i privrednih subjekata u Sarajevu i okolini za boljom kvalitetom života.

Plan se temelji na postojećoj praksi planiranja i uzima u obzir principe integracije, participacije i evaluacije.

Novi pristupi planiranju urbane mobilnosti uključuju izradu strategije koja može potaknuti prelazak na čistije i održivije načine transporta, kao što su pješačenje, biciklizam, javni prijevoz, nove obrasce korištenja i vlasništva automobila, korištenje novih tehnologija, te usvajanje novih koncepata održive gradske logistike.

“Plan održive urbane mobilnosti osmišljen i razvijen je tako da bude strateško usmjerenje Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo u smislu iskoraka ka savremenim konceptima urbane mobilnosti za period 2019–2025 i predstavlja prvi integralni plan ove vrste u Kantonu i Gradu Sarajevo. Da bi se dostigli ciljevi koji su zacrtani, nastavićemo intenzivno da radimo zajedno sa svim nivoima vlasti, institucijama, privatnim i civilnim sektorom, akademskom zajednicom i građanima, u skladu sa strateškim dokumentima, potrebama i zahtjevima građana”, istakao je ministar saobraćaja KS Adi Kalem.

Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Milan Trivić je kazao kako će Grad Sarajevo, kao jedinica lokalne samouprave, nastaviti podržavati i aktivno raditi na pružanju doprinosa prihvaćanju inovativnih rješenja održive gradske mobilnosti.

“Naš zajednički cilj jeste zdraviji, urbaniji i kvalitetniji život kako građana tako i mnogobrojnih turista koji svakodnevno posjećuju Sarajevo“, dodao je Trivić.

Tehnički tim lider Cedes konzorcijuma Osman Lindov je rekao kako je dosadašnji pristup urbanoj mobilnosti u Kantonu i Gradu Sarajevo nije dao očekivane rezultate i pored značajnog ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu, te kako se mnogi problemi nagomilavaju, a izazvani su naglim porastom stepena motorizacije, nedovoljno efikasnim i atraktivnim gradskim prijevozom, nepoštivanjem saobraćajnih propisa, nedovoljno prihvaćenim i korištenim vidovima nemotoriziranog prijevoza, nerazvijenim sistemom gradske logistike i brojnim pojavama i kretanjima u društvu kao što je rast broja stanovnika, broja turista, dnevnih migracija i sl.

“Navedeni problemi generišu sve veće nezadovoljstvo građana funkcionisanjem saobraćajnog sistema, koje prijeti da bude faktor ograničenja budućeg razvoja Grada i Kantona Sarajevo. SUMP Sarajevo treba da pokrene sistematsko rješavanje ovih problema“, naglasio je Lindov.

Plan održive urbane mobilnosti Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo je nastao kao plod intenzivne saradnje stručnjaka iz različitih sektora, NVO i građana.

Osnovni principi koje je ovaj dokument slijedio i uspješno inkorporirao u svoj sadržaj su: participacijski pristup koji uključuje građane i sve zainteresovane učesnike, održivost koja će uravnotežiti ekonomski i društveni razvoj i kvalitetu okoliša, integralni pristup koji uzima u obzir praksu i politike različitih sektora, nivoa uprave i institucija, jasna vizija, svrha i fokus na ostvarivanje mjerljivih ciljeva, kao i principi održivog razvoja, princip analiza troškova i koristi održive urbane mobilnosti uzimajući u obzir šire društvene troškove i koristi.

Koncept Plana održive urbane mobilnosti, poznatog unutar stručne javnosti i pod engleskom skraćenicom SUMP relativno je nov u Bosni i Hercegovini, a Sarajevo je jedan od pionira u razvoju takvog plana.

SUMP treba da doprinese povećanju atraktivnosti i kvalitete urbanog okruženja i urbanog dizajna za dobrobiti građana, ekonomije i društva u cjelini.