Novosti

Nova akcijska ponuda kredita ZiraatBank BH


ZiraatBank BiH na svojoj web stranici objavila je nove akcijske ponude kredita.

U sklopu ove kampanje, banka ima u ponudi hipotekarne kredite, nenamjenske kredite i kredite za medicinske radnike. Kamatna stopa Hipotekarnog kredita iznosi već od NKS 2,49% (EKS 3,26%), a za periode otplate od 15 godina možete birati fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu.

Hipotekarni krediti

•    Kamatna stopa već od NKS 2,49% (EKS 3,26%)*
•    Za periode otplate do 15 godina možete birati fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu**
•    Fiksna kamatna stopa za prvih 5 godina otplate kredita
•    Maksimalan iznos kredita u skladu sa kreditnom sposobnosti klijenta
•    Maksimalan rok otplate do 20 godina
•    Naknada za obradu kredita: 1,00% od iznosa kredita
•    Naknada za administraciju kredita: za kratkoročne kredite 30,00 KM fiksno jednokratno unaprijed, za dugoročne kredite 3,00 KM mjesečno fiksno, naplaćuje se jednokratno unaprijed, minimalno 50,00 KM

Informativni pregled anuiteta hipotekarnih kredita:

EKS  izračunata na iznos od 300.000,00 KM na rok otplate 60 mjeseci uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu.

U izračun efektivne kamatne stope uključena je naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak kupovine mjenica, troškovi pribavljanja izvještaja iz CRK, troškovi osiguranja, trošak pribavljanja ZK i ostali troškovi konstituisanja hipoteke.

Promjenjiva kamatna stopa vezana je za 6M Euribor.

Mjesečni anuiteti su obračunati po promjenjivoj kamatnoj stopi (osim za period na 5 godina).

Više informacija možete saznati na linku: https://bit.ly/32Z4Btb