Tema u fokusu

Moćne žene bh. privrede ostvarile prihod od 3,1 milijardi KM u 2020.


Objavljeni podaci o bh. kompanijama na čijem su čelu žene

Žene su uspješne u biznisu najmanje koliko i muškarci, ako ne i više. Ali, prošla godina je za njih bila jednako izazovna koliko i za njihove kolege muškarce, jer se trebalo prilagoditi novonastaloj situaciji koju je izazvalo zatvaranje ekonomije usljed pandemije koronavirusa.

O ovome zorno svjedoči analiza oko 750 rangiranih kompanija u “100 najvećih”, od tog broja analizirano je koliko rangiranih firmi u 100 najvećih po svim kriterijima vode žene. Podatke su objavile Poslovne novine uz saradnji sa svojim analitičkim partnerom bonitetnom agencijom LRC u sklopu podprojekta „Žene u biznisu“, kao dio ovogodišnjeg projekta „100 najvećih“, koji se realizuje 34. put.

Šta nam, zapravo, otkrivaju ti podaci i kako su prošle godine poslovale bosanskohercegovačke kompanije na čijem su čelu žene?

Prije svega može se reći da su kompanije koje su vodile bh. dame uspjele preživjeti prvu pandemijsku godinu, jer ih je na kraju 2020. samo dvije manje nego na kraju 2019. godine. Prošlu godinu smo zaključili sa 114 kompanija koje su vodile žene i to 69 u Federaciji BiH, 38 u Republici Srpskoj i sedam u Brčko distriktu (BD) BiH. Statistika pokazuje da je broj kompanija u BD veći za 600 posto (sa jedne na sedam kompanija) u odnosu na godinu prije, kao i da se broj takvih kompanija u RS-u nije smanjivao, dok ih je u FBiH osam manje.

 

Prihodi bh. kompanija koje vode žene su prošle godine u odnosu na godinu prije pali za 21 posto, sa četiri na 3,1 milijardu KM. Prihodi tih kompanija koje posluju u FBiH su pali za 25 posto, sa 3,1 na 2,3 milijarde KM, a u Republici Srpskoj za devet posto, sa 863,1 na 785,4 miliona KM. Rast prihoda bilježe samo preduzeća koja posluju na području Brčko distrikta i za 1.110 posto, sa 3,6 miliona na 43,5 miliona KM.

U skladu sa ovim su i podaci o dobiti bh. kompanija koje vode dame. Dobit tih kompanija je prošle godine u odnosu na predpandemijsku godinu manja za 43 posto, sa 424,9 miliona KM na 243 miliona KM. Najveći pad dobiti bilježe kompanije koje posluju u FBiH i to za 54 posto, sa 337,5 miliona KM na 154,8 miliona KM. Pad dobiti kompanija u BD je iznosio 41 posto, sa 3,6 na 2,1 milion KM, ali je zanimljivo da su kompanije na čijem su čelu žene u Republici Srpskoj prošle godine zabilježile porast dobiti za tri posto, sa 83,7 miliona KM na 86 miliona KM.

Prošla godina se značajno odrazila i na izvoz kompanija kojima rukovode žene. Pad izvoza tih kompanija u cijeloj BiH je 45 posto, sa milijardu KM koliko je iznosio 2019. na 582 miliona KM. U ovom segmentu poslovanja najveći pad bilježe kompanije iz FBiH i on iznosi 47 posto, sa 768,2 na 406,4 miliona KM, slijede kompanije iz RS-a s padom izvoza od 39 posto, sa 289,7 na 175,4 miliona KM. Rast izvoza je zabilježen tek u Brčko distriktu i to sa skromnih 2.667 KM na 76.377 KM.

Broj zaposlenih u bh. kompanijama koje vode žene prošle godine je smanjen za 15 posto, sa 17.390 na 14.704. U FBiH je broj zaposlenih manji za 16 posto s obzirom na to da je 2019. u tim kompanijama radilo 14.319 radnika, a na kraju prošle godine 11.957. U RS-u je u tim kompanijama prošle godine radilo 15 posto manje radnika u odnosu na godinu prije, odnosno broj radnika je sa 3.051 smanjen na 2.595. Samo kompanije u Brčko distriktu bilježe veliki porast broja zaposlenih, sa 20 na 152, što je povećanje od 660 posto.

Piše: D. Omeragić