Zeochem opslužuje kupce na skoro svim kontinentima

Zeochem opslužuje kupce na skoro svim kontinentima

Bosna i Hercegovina zemlja je u kojoj postoje dobre perspektive z arazvoj poslovanja, a firma Zeochem d.o.o. Zvornik, kako je za Poslovne novine kazao Zoran Petković direktor, za svoju proizvodnju, gotovo isključivo koristi bh. resurse. Međutim, da bi došlo do povećanja stepena rasta i razvoja, ili njegovog ubrzanja, smatra da j eneophodno još dosta raditi na tome da se poveća sigurnost u ulaganje u slične projekte na teritoriji cijele BiH.

Zeochem je firma koja je svoje proizvodne pogone otvorila zvanično u maju 2018. godine i koja se bavi proizvodima iz hemijske industrije, ali sa najvećim osvrtom na proizvode koji se koriste u procesima tečne hromatografije i procesima adsorpcije”, kazao je Petković.

Pandemija je uticala i na njihovo poslovanje u prošloj godini, ali zahvaljujući zalaganju svih uposlenika, dugogodišnjoj i pažljivo gajenoj saradnji sa pojedinim partnerima, kao i dobroj organizaciji kompanije, taj loš uticaj ipak nije bio toliko veliki da bi ugrozio poslovanje.

Uprkos pandemiji i teškoćama koje smo imali u prethodnoj godini, koje su još uvijek prisutne na tržištu, možemo slobodno reći da u tekućoj godini bilježimo veoma dobre rezultate. ZEOCHEM d.o.o. Zvornik je 100 posto izvozno orijentisana firma, koja kao takva opslužuje kupce na gotovo svim kontinentima, te na taj način djelujemo kao svojevrsan ambasador BiH. Naši proizvodi nalaze kupce u zemljama kao što su Njemačka, Švedska, Japan, SAD i Australija, gdje sa svojim proizvodima koji su kao takvi, visoko-tehnološki, te namijenjeni za promjene čak i u farmaciji, prenosimo svijetu sliku o tome da je takve proizvode moguće raditi i kod nas u BiH”, kaže Petković.

Kako tekuća godina do sada pokazuje dobre i pozitivne rezultate, Zeochem je pokrenuo neke nove i već planirane investicije, a nastavili su i sa realizacijom već započetih.

Sve nove investicije podrazumijevaju otvaranje novih proizvodnih pogona, gdje su neke investicije vezane za proširenje postojećih kapaciteta, dok su druge vezane za proizvodnju novih proizvoda, gdje je i u jednom i u drugom slučaju plan osvajanje novih tržišta. U narednom periodu, u skladu sa svime što radimo, predviđeno je i zapošljavanje određenog broja novih radnika”, poručio je Petković.

 

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.