Tema u fokusu

TQM Institut u Lukavcu kreće sa izgradnjom nove poslovne zgrade u 2022.


Lider u oblasti laboratorijskih ispitivanja onečišćenja okoliša i projektovanja iz oblasti zaštite okoliša u FBiH, TQM d.o.o. Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju Lukavac, ostvario je u prvih osam mjeseci 2021. za cca 30% veći prihod u odnosu na prethodnu godinu.

Prema riječima vlasnika Nermina Alića, ovo je rezultat dobre poslovne strategije tokom pandemije COVID 19, kada su iskoristili da budu na „korak ispred drugih“.

Potvrda rezultata naših napora i zalaganja je došla u vidu imenovanja od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, da smo kao prva privatna firma u FBIH ishodovali ovlaštenje za izradu akta o procjeni rizika na radnim mjestima u FBiH po novom Zakonu o zaštiti na radu FBiH. Također, akreditovani smo od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA), kao i Federalnog ministarstva okoliša, turizma i ugostiteljstva, kao prvo i jedino inspekcijsko tijelo za ocjenu usklađenosti rada automatskih mjernih sistema kontinuiranog monitoringa emisije zagađujućih materija u zrak, AMS-a, u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17020.“, istakao je Alić.

Možete li ukratko predstaviti TQM d.o.o.?

TQM posluje od 2007.godine, a početkom 2010. vrši pretvorbu u d.o.o., te dobija puni naziv TQM d.o.o. Institut za kvalitet standardizaciju i ekologiju Lukavac. Od samog početka firma se bavi konsultacijama pri uvođenjem međunarodnih ISO standarda. Krajem 2011.godine formiramo Laboratorij za mjerenje emisije zagađujućih materija u zrak i buke, te proširujemo asortiman svojih usluga na poslove zaštite okoliša. Početkom 2015.godine otvaramo i Sektor zaštite na radu i zaštite od požara, a 2015. i Laboratorij za ispitivanje i kontrolu svih vrsta voda. U 2017. godini postajemo prva privatna institucija u BiH, koja se bavi analizom zemljišta na mnogobrojne parametre. Danas poslujemo kroz pet sektora: Sektor za mjerenje emisije u zrak i buke; Sektor za analizu svih vrsta voda i zemljišta; Sektor zaštite na radu i zaštite od požara; Sektor konsaltinga i certifikacije sistema i proizvoda; Sektor za projektovanje, uređenje i zaštite poljoprivrednog zemljišta itd.”

Koje sve vrste usluga nudite klijentima?

“Primarna djelatnost i usluge koje nudimo kupcima vežu se najviše za poslove laboratorijskih ispitivanja i projektovanje iz oblasti zaštite okoliša (zrak, voda, tlo), zaštite na radu i zaštite od požara, a najvažnije su: izrada studija uticaja na okoliš, zahtjeva za okolinske dozvole, elaborata i procjena uticaja na okoliš; uzorkovanje, mjerenje i ispitivanje emisija zagađujućih materija u zrak i buke; uzorkovanje, mjerenje i ispitivanje emisija u otpadne vode; ispitivanje svih vrsta voda, ispitivanje tla, provjera automatskih mjernih sistema kontinuiranog monitoringa emisije zagađujućih materija u zrak, AST i QAL2 procedura. Jedino smo inspekcijsko tijelo za ocjenu usklađenosti rada automatskih mjernih sistema kontinuiranog monitoringa emisije zagađujućih materija u zrak, AMS-a, u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17020. Radimo i izradu akta o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, mjerenje mikroklime, fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada, osposobljavanje radnika za siguran rad, pregled i ispitivanje sredstava rada, izradu procjene ugroženosti od požara, planova zaštite od požara, elaborata zaštite od požara.”

Zbog čega klijenti cijene rad TQM instituta?

“Kupci u našem radu cijene kompletnost, jer svi su poslovi na jednom mjestu, zatim stručnost i kompetentnost osoblja pri obavljanju poslova, pouzdanost u rezultate ispitivanja, kao i veoma veliki broj akreditiranih metoda ispitivanja.

Osim toga, istaknuo bih i priznavanje naših rezultata ispitivanja izvan BiH i u EU, kroz EA MLA sporazum (EA Multilateral Agreement), kao i povjerenje u naš rad od strane nadležnih institucija, ministarstava, fondova.”

TQM spada u poslovne subjekte kojima nije bio zabranjen rad za vrijeme pandemije. Kako ste iskoristili taj period?

Taj period smanjenog obima poslova smo iskoristili na najbolji mogući način. Sredili smo poslovnu dokumentaciju i dodatno je uskladili sa zahtjevima mnogih standarda. Također, posvetili smo pažnju dodatnom obrazovanju naših kadrova. Korona je donijela negativne učinke, a to su između ostalog poteškoće pri vršenju usluga, otežani ulasci u druge firme, produženje rokova za isporuku neophodnog materijala za potrebe laboratorije. Ali, rekao bih da nam je donijela i pozitivne učinke, jer smo brojne obaveze završili. Otpuštanja radnika nije bilo, plate su isplaćene redovno, a trudit ćemo se da tako ostane i u buduće.

Institut je na 51. mjestu u TOP 100 u BiH po ostvarenoj dobiti u 2020. godini, u kategoriji malih preduzeća. Koji faktori utiču na Vaš uspjeh?

“Preispitujući rizike i prilike poslovanja od pandemije COVID 19, shvatili smo da je COVID 19, osim što je rizik za poslovanje, ujedno i prilika za sticanje prednosti na „korak ispred drugih“. Donijeli smo odluku da sve kapacitete investiramo u akreditaciju novih prijeko potrebnih metoda ispitivanja. Izvršili smo nabavku, instalisali i pustili u rad najsavremenije uređaje: Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) za ispitivanje emisije organskih polutanata, u zraku, vodi, tlu i svim medijima; Hidridnu tehniku na uređaju atomski apsorpcioni spektrometar AAS, za ispitivanje teških metala u zraku, vodi, tlu i svim medijima; zatim posljednju seriju uređaja za mjerenje emisije zagađujućih materija (CO, CO2, O2, NO, SO2) u zraku, Horiba PG 350 i mnoge druge uređaje.
Gore navedeni poslovni poduhvati su najviše uticali da smo na 51. mjestu u TOP 100 u BiH po ostvarenoj dobiti u 2020. godini, u kategoriji malih preduzeća.”

Da li nastavljate sa Vašom poslovnom strategijom i politikom kvaliteta i u narednom periodu?

“Naša strategija i politika kvalitete, kao i uložen trud svih zaposlenih u TQM-u urodili su plodom u 2020., nastavljaju se u ovoj godini , a nadamo se i u buduće. U prethodnom periodu smo se uspjeli istaknuti kao ponuđač i steći povjerenje velikih kompanija sa kojima surađujemo. Pozitivna strana naših usluga jeste što su potrebne gotovo svakoj kompaniji koja želi da ozbiljno posluje, zaštiti svoje radnike, kao i okoliš. Tim kompanijama nudimo kompletan set naših usluga u vidu poslova zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, analize voda, mjerenja emisije u zrak i buke, kao i poslova projektovanja u zaštiti voda i zaštiti okoliša.”

Da li ste uspjeli realizovati sve planirane projekte i investicije u 2020. ?

“Uspjeli smo realizovati većinu planiranih projekata i investicija u 2020. Neki od uspješno realizovanih projekata su: ishodovanje ovlaštenja od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za izradu akta o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u FBiH po novom Zakonu o zaštiti na radu („Službene novine FBiH“, broj: 79/20). Također, uspješno smo realizovali ishodovanje akreditacije od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA) i ovlaštenja od strane Federalnog ministarstva okoliša, turizma i ugostiteljstva za ocjenu usklađenosti rada automatskih mjernih sistema kontinuiranog monitoringa emisije zagađujućih materija u zrak, AMS-a, u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17020. Uspjeli smo ishodovati i koncesije na građevinsko zemljište u privrednoj zoni Kreka sjever Grada Tuzla, na kojem planiramo graditi novi poslovni objekat.”

Koje značajne investicije ili projekte planirate realizovati do kraja 2021. ?

Do kraja ove godine planiramo realizirati nabavku, instalaciju i puštanje u rad uređaja za ispitivanja TOC (total organic carbon) u emisiji zagađujućih materija u zrak, kao i razvoj, implementaciju i akreditaciju metode ispitivanja TOC u emisiji zagađujućih materija u zrak. Također, planiramo i izradu akta o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada za kupce u FBiH, kako bismo uspjeli dati svoj doprinos u zaštiti radnika i zaštiti poslodavaca za razne vrste industrija. Pripremamo i projektnu dokumentaciju za ishodovanje potrebnih dozvola za izgradnju našeg poslovnog objekta, a sa izgradnjom počinjemo 2022. godine.

Piše: Irena Vasić Dobrić