Novosti

#Prvih30BiHuUN proslavljeno svečanom ceremonijom u Parlamentu BiH i UN festivalom #ZamisliPromijeni na Trgu BiH Zastava Bosne i Hercegovine vihori se 30 godina ispred UN zgrade u Njujorku


Obilježavanje prvih 30 godina članstva Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama počelo je u petak svečanim događajem u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a nastavilo se drugim izdanjem UN festivala #ZamisliPromijeni na Trgu BiH. Retrospektivom ključnih događaja, akcija i promjena, kao i onih aktuelnih poput klimatskih akcija, i aktivnosti pod Okvirom saradnje za održivi razvoj UN-a i BiH do 2025., učesnici svečanosti osvrnuli su se na značaj jubileja i postignuća iz prvih 30 godina.

”Na svjetsku scenu izašli smo tog 22. maja 1992. godine, Rezolucijom UN-a broj 757 i od tog trenutka traje naš intenzivan i sadržajan odnos sa Organizacijom UN i njenim agencijama. BiH je ostala, za državu svoje veličine i vanjskopolitičkih kapaciteta, vrlo vidljiva i vrlo predana i aktivna članica UN. Jedan se dio tih aktivnosti i dalje odnosi na saradnju s UN i UN agencijama u implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma, te utjecaj i oblikovanje njihovog angažmana. Drugi dio naših diplomatskih aktivnosti posvećen je dijeljenju iskustava u konfliktnim i post-konfliktnim situacijama. U UN okruženju posebno se cijeni činjenica da je BiH za manje od deset godina od završetka rata od države u kojoj su međunarodne vojne snage, prešla u kategoriju države koja sudjeluje u mirovnim misijama. Do sada je u mirovnim misijama UN-a sudjelovalo više od 2.000 vojnika i nekoliko stotina policajaca. Naš angažman u UN i stavovi koje smo promovirali, na najbolji su način potvrdili da dijelimo principe i vrijednosti Povelje UN. Vidljivost i predanost iskazali smo i u mnogim drugim UN tijelima, a u samoj BiH kroz aktivnu i uspješnu saradnju s UN agencijama. Naš pogled na UN je realan i uravnotežen – razumijemo i vidimo poteškoće i globalne izazove s kojima se UN suočava, ali prepoznajemo i vrijednost tih ciljeva i potrebu čovječanstva da ova organizacija bude uspješna. Zato ostajemo privrženi tim principima i ciljevima i želimo podijeliti svoje iskustvo i dati svoj puni doprinos”, poručio je sa svečanosti predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, g. Šefik Džaferović.

U ime Ujedinjenih nacija, željela bih se zahvaliti građanima i vlastima Bosne i Hercegovine za sve što ste tokom ovog perioda doprinijeli prema Ujedinjenim nacijama i multilateralnom sistemu. Čuli smo od ambasadora koji su bili predstavnici u Ujedinjenim nacijama kako razmišljaju o doprinosu Bosne i Hercegovine misijama očuvanja mira, članstvu u različitim organima UN-a, i o vrlo važnom vremenu u kojem je BiH bila nestalna članica Vijeća sigurnosti. Čuli smo aktivistkinje i parlamentarne zastupnike koji su zajedno s ljudima širom Bosne i Hercegovine doprinijeli lokalizaciji globalnih obaveza za ciljeve održivog razvoja i klimatske akcije u konkretno djelovanje na lokalnom i državnom nivou. Okupili smo se sa inovatorima i inovatoricama, i onima koji vode promjene, kako bismo obilježili ovih prvih 30 godina, i slavili sve ljude koji svakodnevno zamišljaju i mijenjaju na bolje u Bosni i Hercegovini. Kada radimo zajedno, imamo alate za izgradnju zelenije, pravednije i inkluzivnije Bosne i Hercegovine. Ujedinjene nacije ostaju predane pružanju podrške ljudima i liderima u oblikovanju mirne i prosperitetne budućnosti koju zamišljaju i u kojoj niko nije izostavljen”, poručila je Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.

Ovaj važan jubilej za članstvo BiH u UN u BiH obilježava se u godini kad je fokus na poljima dostizanja održivih razvojnih ciljeva, a posebno očuvanja klime (SDG 13), mira, pravde i snažnih institucija (SDG 16) i partnerstava do ciljeva (SDG 17). Klimatske akcije i zelene politike su predstavljene kroz izlaganja članova Vijeća za vanjske poslove, Zelenog kluba Predstavničkog doma i aktivistica u borbi protiv klimatskih promjena.

Uprkos ograničenim kapacijetima i velikim izazovima koji su pred nama, vjerujem da će Bosna i Hercegovina u narednim godinama biti među predvodnicama regionalnih i međunarodnih djelovanja u borbi protiv klimatskih promjena. To nije samo ispravna, nego i pametna odluka”, poručio je Safet Softić, predsjedavajući Vijeća za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamenta BiH.

„Zahvalne smo Ujedinjenim nacijama na prilici jer vratile smo se inspirisane. I spremne da doprinesemo klimatskoj borbi u Bosni i Hercegovini. Na pitanje šta dalje, mi odgovaramo da prava promjena dolazi iznutra i da računamo na političke predstavnike da ovu temu stavimo u fokus. Pozivamo sve na aktivniju kooperaciju sa međunarodnim organizacijama i institucijama koje se zaista trude da ovu tematiku stave kao prioritet u javnom diskursu. Pozivamo vas i da čujete naš glas – glas mladih i da nastavite da uvažavate i podržavate naše ideje. Mali koraci su već napravljeni ali sada je vrijeme za veliki iskorak”, poručile su Anastasija Đorđa Bosančić i Armela Mehdin, omladinske predstavnice Bosne i Hercegovine na prošlogodišnjoj COP26 koferenciji u Glazgovu.

Obaveze koje proistječu iz Glasgovskog klimatskog pakta su još uvijek na margini svih političkih aktera. Cijenim da je krajnje vrijeme za konkretno djelovanje i dajem punu podršku i pozivam Vijeće ministara i sve ostale aktere u Bosni i Hercegovini na snažniji angažman u vezi postizanja utvrđenih ciljeva”, rekao je Jasmin Emrić, delegat Predstavničkog doma Parlamenta BiH, pozivajući mlade da se pridruže akcijama poput Anastasije i Armele.

Svoja iskustva učešća u radu u Ujedinjenim nacijama, podijelili su trenutni i nekadašnji diplomatski predstavnici i predstavnice Bosne i Hercegovine, ambasadori Sven Alkalaj, Miloš Prica, Mirsada Čolaković i Ivan Barbalić, naglašavajući napredak koji je zemlja postigla u proteklih 30 godina. Ujedno su se osvrnuli na nemjerljiv značaj podrške i akcija UN-a u zemlji na mapiranju potreba, iznalaženju rješenja, zagovaranja i praktičnog doprinosa unaprijeđenjima strategija i politika, uključujući posebno podršku na putu ka ciljevima održivog razvoja.

Festival #ZamisliPromijeni nastavio je misiju promocije kulture, kreativnosti i stvaralaštva, inovacija i preduzetništva, jednakosti i različitosti, naslijeđa, umjetnosti i klimatskih akcija, i predstavio partnere programa i agencija UN-a u BiH koji aktivno rade na pozitivnim promjenama u svojim lokalnim zajednicama i šire, kroz bogat sadržaj Festivala.

Program i izložbeni prostor Festivala obogatili su: IOM Fashion Corner sa odjevnim predmetima i modnim dodacima koje su dizajnirali/e i izradili/e migranti i migrantice u prolasku kroz zemlju, kao i korisnici UNFPA centara za žene i djevojke, dječake i mlade muškarce, IT Girls inicijativa, Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo, Voćar doo, Zelena sredina, Butteria doo, Sumensko Soaps, Fondacija 787, BHWI i Vaša prava, Geppetto igraonica, Studio teatar iz Zenice, Frtutma kids duet, Marleti teatar, Kike Budalike, Rock solid bend Birač iz Srebrenice i brojni posjetioci i posjetiteljke Festivala.

Snimak svečanog obilježavanja 30 godina članstva BiH u UN-u je na linku: https://www.youtube.com/watch?v=SWkN0kdBA8o