Novosti

Inicijativa za dodatno poboljšanje uslova rada radnika iz BiH u Sloveniji


U Ljubljani, je juče održan sastanak između direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH, mr. Muamera Bandića i predstavnika Ministarstva rada, obitelji, socijalanih poslova i jednakih mogućnosti Republike Slovenije.

Tema sastanka su zaključci sa sastanka Međudržavne komisije za praćenje realizacije Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji, održanog u julu ove godine, a na kojem je razgovarano o izmjenama navedenog sporazuma.

Na osnovu zaključaka iz jula juče je razgovarano o potrebi uvođenja dvojezičnog ugovora kako bi se dodatno zaštitili radnici iz Bosne i Hercegovine u smislu boljeg razumijevanja svojih prava i obaveza. Nepostojanje dvojezičnog ugovora otvara mogućnost da radnici ne razumiju u potpunosti svoja prava i obaveze, te da zbog toga dođe do kršenja prava radnika ili do povrede radnih dužnosti navedenih ugovorom.

Ovom prilikom je dogovoreno i formiranje grupe koju će činiti nadležne institucije Republike Slovenije koje u svojoj nadležnosti imaju nadzor na tržištu rada, a koje će pratiti implementaciju Sporazuma u Republici Sloveniji, sve s ciljem boljeg nadzora na tržištu rada Republike Slovenije i kontrole uslova u kojima rade radnici iz Bosne i Hercegovine.