U obnovu dvije klinike KCUS – a Svjetska banka uložila više od tri miliona maraka

16/12/2022. | Novosti

Delegacija Svjetske banke obišla je Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Kliniku za urgentnu medicinu, Kliničkog centra univerziteta Sarajevo na kojima su implementirane mjere energetske efikasnosti. Ove aktivnosti dio su projekta „Energetska efikasnost BiH“ (BEEP) kojeg sprovodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a koji se finansira iz kredita Svjetske banke. „Bosna i Hercegovina je prepoznala...

Potpisani ugovori o obnovi pet objekata javnih institucija u HNK i KS

26/07/2021. | Novosti

U okviru projekta AF BEEP (Dodatno finansiranje za Projekat energetske efikasnosti za BiH), koji putem implementacione jedinice realizuje Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a iz kreditnih sredstava Svjetske banke, još četiri objekta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i jedan u Kantonu Sarajevu će u cilju energijske efikasnosti u narednom periodu biti obnovljeni. Danas su tim povodom potpisani ugovori...

U BiH pušteno u promet 10 kilometara autoceste koju grade decenijama

15/07/2021. | Novosti

Bosna i Hercegovina u srijedu je, nakon gotovo decenije čekanja, dobila novih desetak kilometara savremene autoceste na pravcu koridora Vc, koji treba povezati Budimpeštu i Ploče i čiji se dovršetak pokušava ubrzati ne bi li se sve okončalo do 2028. godine. Problemi s dozvolama, višegodišnji radovi… Nešto manje od 11 kilometara autoceste, koji zapravo predstavljaju...

Na objektima 28 obrazovnih institucija će biti implementirane mjere energijske efikasnosti

25/11/2020. | Novosti

U prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, potpisan Sporazum o razumijevanju između Josipa Martića, Federalnog ministra prostornog uređenja BiH, Spahije Kozlića, ministra obrazovanja nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona, te predstavnika javnih institucija čija je obnova planirana. Ovaj sporazum je potpisan u okviru projekta „Dodatno finansiranje za Projekat energetske efikasnosti za...

Završen projekt energijske obnove OŠ ”Vareš Majdan”

09/05/2018. | Investicije

Osnovna škola ”Vareš Majdan” pridružila se sve većem broju objekata u Federaciji koji su novo ruho dobili zahvaljujući implementaciji mjera energijske efikasnosti. Kvalitetnije i ugodnije uslove boravka učenicima i uposlenicima ove škole omogućio je projekt Svjetske banke ”Energijska efikasnost u BiH” – (BEEP) koji se implementira u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja. U projekat utopljavanja...