IT i Tehnologija

Web3 i blockchain u fokusu nove znanstvene konferencije u INTERA TP-u


O važnost praćenja globalnih trendova i detaljnijem posvećivanju razvoju uporabe Web3 i blockchain tehnologija govorit će se na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Web3 & Blockchain u BiH koju u svibnju 2023. godine zajednički organiziraju INTERA Tehnološki park i Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti.

Web 3 i blockchain tehnologije već se neko vrijeme nalaze u središtu pažnje tehnološkog, ali i većine ostalih sektora. Brojni izvori i literature nude različite definicije, ali najjednostavnije bi bilo reći da je blockchain decentralizirani sustav osiguran kriptografijom koji se koristi za pohranu i prijenos podataka čime podatke čini privatnima, trajnima i provjerljivima, a da Web 3 predstavlja noviju i sigurniju generaciju interneta koja počiva na konceptu decentralizacije i blockchain tehnologije, priopćeno je iz INTERA TP-a.

Iako se primjeri uporabe ove tehnologije najčešće vežu uz financijski sektor, dobro su poznati i oni koji su fokusirani na znanost, zdravstveni sustav, intelektualno vlasništvo, javnu upravu i slično.

Nakon ovogodišnje konferencije posvećene umjetnoj inteligenciji, u svibnju 2023. godine INTERA Tehnološki Park ponovno će biti središte razgovora o najnovijim trendovima i primjerima primjene naprednih tehnologija u različitim sferama.

Iako primjena Web3 i blockchain tehnologija u svijetu ima dalekosežne rezultate, u BiH je ovo još uvijek relativno nepoznata tema o kojoj se i dalje rijetko priča.

Upravo zato ova znanstvena konferencija ima za cilj osvrnuti se na trenutno stanje primjene ovih tehnologija, kao i na znanstveni pristup distribuciji i korištenju podataka općenito.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem linka na službenoj stranici INTERA TP-a, a sažetak rada s okvirnim pregledom korištene literature može se dostaviti na [email protected].

Rok za prijavu je utorak, 31. siječnja 2023. godine.