Novosti

Skupština Fortenova grupe: Velikom većinom prisutnih dioničara podržane sve odluke


Na održanoj skupštini imalaca depozitnih udjela Fortenova Group STAK Stiching u Amsterdamu, krajnjeg vlasnika Fortenova grupe d.d., podržane su sve predložene odluke te su one izglasane većinom od preko 77 posto prisutnih glasova.

Na dvije dosadašnje skupštine dioničara na kojima su bile predložene iste odluke, a koje su održane 18. i 30. avgusta 2022. godine, za izglasavanje nije bilo potrebne većine jer sankcionisani dioničar SBK Art, pod kontrolom ruske Sberbanke, koji raspolaže sa 42,5 posto glasova, zbog sankcija nije mogao pristupiti glasanju. U skladu sa statutom STAK-a, održana skupština je bila treća po redu s istim dnevnim redom i za izglasavanje odluka bila je potrebna 75 postotna podrška svih prisutnih dioničara.

Tako su dioničari Fortenova grupe s pravom glasa izglasali niz odluka koje će na korist kompanije i svih nesankcionisanih dioničara olakšati donošenje odluka na budućim skupštinama, omogućiti daljnju konsolidaciju strukture i poslovanja Fortenova grupe te osigurati pravovremeno donošenje ključnih poslovnih odluka.

Zahvaljujući odlukama Skupštine sada će biti moguće nove akvizicije i spajanja ili prodaja imovine do maksimalnog iznosa od 500 miliona eura u 2023. godini, uz prethodnu odluku Upravnog odbora Fortenova grupe, a stvoreni su i preduslovi za refinansiranje postojećeg duga Fortenova grupe i rješavanje raznih finansijskih obaveza, također uz prethodno odobrenje Upravnog odbora.
Pored gore navedenih odluka, dioničari su s nešto više od 77 posto glasova svih prisutnih dioničara izglasali i produženje mandata članovima Upravnog odbora Fortenova grupe na šest godina te izabrali na sljedeći šestogodišnji period Fabrisa Peruška, Pavu Vujnovca, Damira Spudića, Maksima Poletaeva i
Vsevoloda Rozanova te su i ovim odlukama osigurali funkcionisanje Upravnog odbora u sljedećem periodu.