Biz analiza

100 najvećih u BiH: Call centri u BiH uprihodovali 189 miliona KM u 2021. i povećali zaposlenost za 96%


Interes za otvaranjem call centara u BiH ne jenjava ni nakon pandemije. U posljednje tri godine njihov broj se povećao za 28% i na tržištu ih je 110. U 2021. godini ukupno su ostvarili prihoda u iznosu od skoro 189 miliona KM i dobiti od 21,4 miliona KM, pokazala je analiza bonitetne agencije LRC BIS.

Analiza je urađena na osnovu završnih finansijskih izvještaja koje je predalo 35.726 kompanija nadležnim entitetskim agencijama za 2021. godinu.

Većina call centara u BiH orijentisana je ka evropskom tržištu, posebno Njemačkoj i Austriji, te predstavljaju nepresušan izvor za zapošljavanje velikog broja mladih i ambicioznih ljudi, što je pozitivno u cilju sprječavanja njihovog odlaska iz domovine.

Iako su zbog primjene odredbi GDPR-a neki predviđali čak i skori kraj call centrima, posebno onima čije se poslovanje zasniva na bazama ličnih podataka državljana EU koje pozivaju i nude im usluge, to se nije desilo.

 

Naprotiv, broj pozivnih centara u BiH u posljednje tri godine imao je konstantan rast, jer je porasla potreba firmi da što više poslova obavljaju online i telefonskim pozivima.

Uporedo sa rastom broja call centara u BiH, rastao je i broj zaposlenika. Od kolikog je to značaja za bh. privredu vidi se i po tome da je 2019. godine u ovoj grani industrije bilo zaposleno ukupno 2.590 lica, godinu poslije 3.447, da bi u 2021. taj broj narastao na čak 5.071. Radi se o povećanju zaposlenosti od 96 posto u posljednje tri godine.

I ukupni prihod od prodaje u djelatnosti pozivnih centara u posljednje tri godine premašio je sva očekivanja i povećan je za 115 posto.
Za razliku od 2019. godine kada su call centri u BiH ostvarili ukupni prihod od skoro 88 miliona KM, godinu poslije je povećan na 114 miliona KM, dok je u 2021. dostigao je rekordnu cifru od 189 miliona KM.

Ova djelatnost biježi i povećan izvoz usluga koji je u prošloj godini iznosio 107 miliona KM, što je povećanje za 104 % u posljednje tri godine.

Ukupna dobit koju su ostvarile kompanije u djelatnosti pozivnih centara u posljednje tri godine povećana je za 86 posto.
Za razliku od 2019. kada je ukupna dobit ovih kompanija iznosila 12 miliona KM, godinu poslije je povećana na 16 miliona KM, te 21,4 milion KM u 2021. godini.

Od 110 pozivnih centara u BiH u 2021, godina osam ih je uprihodovalo preko 5 miliona KM, 25 je ostvarilo prihod do 5 miliona KM, a njih 77 prihod do pola miliona KM.

Prvih 10 kompanija u ovoj grani industrije u 2021. godini ostvarile su ukupni prihod 139 miliona KM, što je 74% ukupnog prihoda koji su ostvarile svih 110 kompanija.

Već tri godine vodeća po ostvarenom prihodu je kompanija DDC MLS d. o. o. Sarajevo, koji je u 2021. ostvarila rekordnih 39 miliona KM ili 24 posto ukupno ostvarenih prihoda u ovoj industrijskoj grani.

Dalje na listi slijedi Teleperformance B-H d.o.o. sa skoro 23 miliona KM prihoda, dok je treći CCC d.o.o. Sarajevo, koji je u posljednje tri godine ostvario gotovo eksponencijalni rast prihoda sa tri miliona KM u 2019., na 9 miliona KM godinu poslije, te čak 21 milion KM u 2021.

Na četvrtom mjestu je NCR d. o. o. Banja Luka sa ostvarenih 17 miliona KM prihoda u prošloj godini, zatim M+ BH d. o. o. Sarajevo sa 11,3 miliona KM. Šestu poziciju drži CaDa Solucije d.o.o. Sarajevo sa 10,3 miliona KM, zatim Transcom Worldwide d. o. o. Tuzla sa 6,8 miliona KM, Best&Team d. o. o. Sarajevo sa 5,4 miliona KM, Inter-Combo d. o. o. Sarajevo sa tri miliona KM. Među TOP 10 po ukupno ostvarnom prihodu po prvi put se našla kompanija Profesional Line d.o.o. Brčko sa 2,7 miliona KM iz Brčko Distrikta BiH.

Inače, ukupan prihod TOP 10 pozivnih centara u BiH rastao je u posljednje tri godine sa 54,4 miliona KM u 2019. na 80,8 miliona KM godinu poslije, da bi u 2021. dostigao 138,5 miliona KM.

(Piše: Irena Vasić-Dobrić)