Biz analiza

PN Analiza: Top 10 kompanija po broju zaposlenih u Federaciji BiH za 2023. godinuPoslovne novine donose pregled top 10 kompanija u FBiH po broju zaposlenih u 2023. godini. Detaljnija analiza i spisak najuspješnijih mikro, malih, srednjih i velikih kompanija po prihodu, dobiti i izvozu bit će dostupni u okviru projekta 100 najvećih u BiH, koji će se po 37. put održati ove godine.

Izvor: FIA

  1. BINGO d.o.o. Tuzla – 8.108 zaposlenih
  2. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – 3.940 zaposlenih
  3. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Sarajevo – 3.099 zaposlenih
  4. BH Telecom d.d. Sarajevo – 3.079 zaposlenih
  5. Sveučilišna klinička bolnica Mostar – 2.734 zaposlenih
  6. RMU Banovići d.d. Banovići – 2.669 zaposlenih
  7. JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo – 2.585 zaposlenih
  8. JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo – 2.548 zaposlenih
  9. JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla – 2.454 zaposlenih
  10. JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – 2.330 zaposlenih