Novosti

BiH dobija biznis ombudsmana za pomoć privredi


Asocijacija “West Forum for Ethics and Compliance” (WEFEC) kroz projekat koji podržava Ministarstvo spoljnih poslova SAD pokrenuće inicijativu za uspostavljanje institucije za zaštitu privrednika i preduzetnika, odnosno neku vrstu ombudsmana za privredu u Bosni i Hercegovini.

“U zemljama u tranziciji, zbog visokog stepena korupcije i slabe vladavine prava, postoji potreba za specijalizovanim, nezavisnim institucijama koje će služiti kao zaštitnik legitimnih poslovnih interesa i posrednik u sporovima između privrede i državnih organa”, navodi se u inicijativi za osnivanje institucije biznis ombudsman.

U suštini, ova institucija, ukoliko se osnuje, trebalo bi da kao nezavisna institucija prima i na administrativnom nivou istražuje i analizira žalbe u vezi sa potencijalnim nepravilnostima i drugim povredama legitimnih interesa privrednih subjekata koje mogu nastati propustom državnih organa ili njihovih službenika. Takođe, biznis ombudsman bi predlagao i konkretne i sistemske mjere u cilju poboljšanja efikasnosti i integriteta državnih institucija, čime se smanjuje mogućnost nepravilnosti u  budućnosti.

Ipak, o modelima kako će funkcionisati eventalno institucija biznis ombudsmana, ko će je finansirati te na kojim principima će ona funkcionisati, tek treba da bude riječi u Bosni i Hercegovini. Već iduće sedmice na ovu temu biće održani sastanci, s tim da su privrednici već izašli sa stavom da to treba biti organizovano unutar komorskog sistema.

“Podržavam i mislim da to treba. Nešto slično komore i rade, ali trebaju nam veći kapaciteti. Mi smo kao Privredna komora Federacije BiH još prije godinu dana izradili jednu studiju na tu temu i pokazali da bi to bilo dobro. Mislim da to treba biti kroz komorski sistem, a ne neke posebne institucije”, rekao je za “Nezavisne novine” Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH.

Kada je riječ o iskustvima u svijetu, primjera radi, Poljska ima ombudsmana za male i srednje preduzetnike. Ombudsman je uspostavljen nakon što je Vlada Poljske još 2018. godine usvojila Biznis ustav, a jedan od zakona koji je proistekao iz tog dokumenta bio je i Zakon o ombudsmanu za malo i srednje preduzetništvo. Institucija ombudsmana u

Poljskoj se finansira iz budžeta u iznosu od oko četiri miliona evra godišnje i ima 57 zaposlenih. Zadatak ombudsmana za malo i srednje preduzetništvo u Poljskoj je da daje mišljenje na nacrte pravnih akata koji se odnose na interese mikro, malih i srednjih preduzeća, zatim da štiti prava mikropreduzetnika, a posebno nepristrasnost i jednak tretman fer konkurencije i poštovanja dobre prakse i legitimnih interesa preduzetnika. Ombudsman u Poljskoj, recimo, nadležan je da postupa samo u slučajevima između preduzetnika, lokalne uprave ili državne institucije, ali ne i za sporove između preduzetnika.

Osim u Poljskoj, neka vrsta institucije ombudsmana postoji i u Ukrajini, Kirgistanu, Kazahstanu, Albaniji…

Uglavnom, institucija ombudsmana uspostavlja se kroz antikorupcijske inicijative, a kako se navodi u dokumentu Informacija o inicijativi za uspostavljanje institucije za zaštitu prava privrednika i preduzetnika u BiH, o kojem će privrednici i predstavnici vlasti razgovarati u narednim mjesecima, usluge ombudsmana uglavnom su besplatne, s tim što štede milione KM privrednicima u “poslovima” sa državom.

Nezavisne.com