Novosti

Predstavljen projekat Herzegovina Wine Route na Jahorinskom poslovnom forumu 2023


Predsjednik VTK/STK BiH, Zdravko Marinković, je na XII međunarodnoj konferenciji – Jahorinski poslovni forum 2023, predstavio projekat Herzegovina Wine Route – Vinska cesta Hercegovine, koji će biti realiziran u saradnji sa USAID-om. Cilj ovog projekta je promovisati vinsku cestu kao turističku destinaciju, povećati interes za posjetu ovom regionu te njegovati održivu turističku privredu za članove zajednice.

Marinković je naglasio da je primanje Vinske ceste Hercegovine u “Iter Vitis” – kulturnu rutu Vijeća Evrope, važan korak za turističku privredu Bosne i Hercegovine, kao i za područje Hercegovine i šest lokalnih zajednica koje su uključene u projekat. Projekat će omogućiti održivo i profitabilno poslovanje za članove, pomoći razvoju vinske privrede i razvoju tržišta.

Marinković je istakao da je VTK/STK BiH Vinsku cestu Hercegovine već promovirala u Jordanu, Istanbulu te na sajmovima WTM London i ITB Berlin, što je doprinijelo interesovanju za ovu turističku destinaciju. Projekt Herzegovina Wine Route – Vinska cesta Hercegovine se očekuje da će značajno doprinijeti razvoju turizma u Bosni i Hercegovini te privlačiti turiste iz cijelog svijeta.