Tema u fokusu

Kvalifikovani elektronski potpis za PDV prijave i vaše buduće digitalno poslovanje


Halcom prva ovlaštena kompanija koja može na teritoriji Bosne i Hercegovine da izdaje kvalifikovane elektronske potpise za pravna i fizička lica, u svom saopćenju, podsjeća klijente na izmjenu Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost Uprave za indirektno oporezivanje Sl. Glasnik br. 47 od 19.07.2022. godine, članak 78., shodno kojim se propisuje obaveza podnošenje PDV prijava upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde izdanom od strane ovlaštenog tijela i koja se smatra vlastoručnim potpisom.

Od 01.07.2023. godine ova obaveza se odnosi na „velike obveznike neizravnih poreza“, a od 01.01.2024. godine i na sve ostale poreske obveznike.

Kompanija Halcom je u oktobru 2019. godine upisana u Registar ovjeritelja pri Ministarstvu za promet i komunikacije BiH te je time postala i prva ovlaštena kompanija koja može na teritoriji Bosne i Hercegovine da izdaje kvalifikovane elektronske potpise za pravna i fizička lica.

http://mkt.gov.ba/data/Slike/Dokumenti/Registar_ovjeritelja_u_Bosni_i_Hercegovini_15.04.2022-potpisano.pdf

Prednosti Halcom kvalifikovane elektronske potvrde:

Potpisivanje platnih naloga i obavljanje svih radnji u Halcom elektronskom bankarstvu Hal E-bank. Savjetujemo kompanijama koje su do sada koristile nekvalificirane potvrde za rad u Hal E bank, da sagledaju svoje poslovne potrebe te pravovremeno izvrše zamjene nekvalifikovane sa kvalifikovanom potvrdom;
Podnošenje PDV prijava shodno navedenom Pravilniku;
• Prijave na svim postojećim i budućim portalima i elektronskim servisima koji budu zahtijevali upotrebu kvalifikovanog certifikata;
Mogućnost odabira vrste medija: kartica i čitač, USB stik;
• Zakonski usklađen i kao takav jednak svojeručnom potpisu;
• Certifikat je izdat od strane Halcom CA Slovenija koji je uvršten na Trusted Listu EU. Time je validnost potpisa priznata, kako na teritoriji cijele BiH, tako i u svim zemljama članicama EU.

Za informacije i narudžbu kvalifikovanih elektronskih potvrda posjetite web stranicu:
https://www.halcom.com/ba/
https://www.halcom.com/ba/kvalifikovana-digitalna-potvrda/
ili pozovite na info broj : 033 263 063