BiH

Za Program podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju opština Han Pijesak planirala 190.000 KM


Za Program podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju opština Han Pijesak u budžetu je planirala 190.000 KM, od kojih 160.000 KM za podsticaje u proizvodnji mlijeka, rekao je načelnik opštine Han Pijesak Slobodan Đurić.

On je naveo da su planirani i podsticaji od po 5.000 KM za uzgoj priplodnih krmača, za šta do sada nije podnesen nijedan zahtjev.

Đurić je istakao da lokalna uprava isplaćuje mjesečno mljekarima na području ove opštine 10 feninga po litru mlijeka isporučenog mljekarama.

Prema njegovim riječima, u prvih šest mjeseci za ovaj vid podsticaja izdvojeno je 73.000 KM, što znači da je u ovom periodu proizvedeno i predato 730.000 litara mlijeka na području opštine Han Pijesak.

Đurić je dodao da je ovaj program urodio plodom i da će lokalna uprava nastojati da bude pokrenuto što više ovakvih projekata, koji će donijeti dobro i korist građanima, kao i lokalnoj zajednici u cijelosti.