Tema u fokusu

Iskraemeco iz Sarajeva implementiraće nove vlastite softwerske platforme Symbiot do kraja 2023.


Nakon što su modernizovali laboratoriju i ostvarili proizvodnju za 18 posto veću od planirane u prošloj godini, u kompaniji Iskraemeco Sarajevo d.o.o.  koja slovi za lidera u oblasti mjerenja i upravljanja električnom energijom u BiH i u 2023. najavljuju nove uspjehe.

Kompanija za mjerenje i upravljanje energijom Iskraemeco Sarajevo d.o.o., osnovana je 1999. godine, zajedničkim ulaganjem JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine  i Iskraemeco Kranj-Slovenija.

Prenoseći znanje i iskustva iz Slovenije, kompanija Iskraemeco Sarajevo stasala je u nosioca razvoja mjerne opreme u BiH.

Prema riječima direktora Mirze Softića, Iskraemeco Sarajevo d.o.o. je zaista postao svijetli primjer uvođenja najnovijih tehnologija u oblast mjerenja i upravljanja energijom u BiH.

Symbiot – Iskraemecova nova softwerska platforma

Riječ je o novom automatskom sistemu za inspekciju/verifikaciju brojila električne energije, koji je po svojoj tehnologiji i načinu rada prvi u BiH, a može se reći i među prvim u Evropi. Ovaj sistem omogućava računarsku kontrolu ispitivanja i umjeravanja brojila električne energije i najsavremenijeg je tipa koji se trenutno proizvodi u svijetu, sa potpuno automatizovanom manipulacijom brojilima i korištenjem određenih softwera“, istaknuo je Softić.

I u ovoj godini Iskraemeco donosi novitete na bh. tržište, a jedan od njih je implementacija nove vlastite softwerske platforme Symbiot kod njihovih najvažnijih kupaca.

Iskraemeco Sarajevo danas u ponudi ima sve neophodne, kako hardverske, tako i softwerske komponente za savremeno mjerenje i upravljanje energijom.

Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015

Dijapazon Iskraemecove djelatnosti u BiH obuhvata proizvodnju i prodaju brojila električne energije i druge opreme za mjerenje i upravljanje energijom, umjeravanje brojila električne energije, servisiranje brojila i druge opreme za mjerenje i upravljanje električnom energijom, inžinjering i marketing proizvodnog programa Iskraemeco d.d. Kranj i projektovanje.

Posjedujemo akreditovanu i ovlaštenu laboratoriju za umjeravanje brojila električne energije. Primjenjujemo sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, dok je naša laboratorija za verifikaciju brojila i uklopnih satova akreditovana prema standardu  EN 17020“, dodaje Softić.

Proizvodnja u 2022. veća za 18 posto

Zahvaljujući odličnim poslovnim rezultatima ostvarenim u 2022. godini,  kompanija Iskraemeco Sarajevo  d.o.o. nalazi se na rang listi 100 najvećih kompanija u BiH.

Proizvodnja ostvarena u 2022. godini za blizu 18 posto veća je od planirane. Realizacija servisa je također iznad plana, što je, u konačnici, dovelo i do ostvarenja ukupnih prihoda iznad planiranih te ostvarenja pozitivnog finansijskog rezultata. To nam ujedno predstavlja obavezu da i u narednom periodu poslovanja pratimo nove trendove u oblasti mjerenja i upravljanja energijom i nudimo najsavremenije tipove brojila, uređaja i programskih rješenja za savremeno mjerenje i upravljanje energijom“, pojašnjava naš sagovornik.

Kako dalje navodi direktor Iskraemeco Sarajevo, ništa nije teško kad se želi i kada se poslovanje bazira na zdravim ekonomskim i privrednim osnovama.

Onda je svaki, pa i najmanji, poslovni napredak ujedno i lična satisfakcija i snažan motivirajući faktor za prevazilaženje svih nadolazećih poslovnih izazova. A poslovni uspjeh potom dolazi kao posljedica. Od velike je važnosti da poslovni uspjeh, kao društvo, uvrstimo u naše ključne vrijednosti oko čega bi se nadmetali i na osnovu čega bi se dokazivali. Sve ostale društvene aktivnosti su na neki način servis poslovnog uspjeha“, rekao je Softić.