Novosti

Nermin Mahmutović, eksterni auditor, uručio ISO certifikat načelniku Muzuru


Glavni eksterni auditor International Testing and Certifications Srl Nermin Mahmutović uručio je ISO certifikat načelniku Općine Ilidža Nerminu Muzuru.

Radi se o certifikatima ISO standard 9001:2015, a koji se odnosi na upravljanje kvalitetom te ISO standard 14001:2015 za upravljanje životnom sredinom.

Na završnom sastanku Lead Auditor Nermin Mahmutović istakao je kako je potvrđena kvalitetna implementacija zahtjeva navedenih standarda u praksi te funkcionisanja sistema upravljanja kvaliteta i okoliša.

– U izvještaju je konstatovano da nije uočena niti jedna neusklađenost, odnosno neispunjenost nekog zahtjeva Standarda, te da su zabilježeni vidljivi pomaci u unaprjeđenju Sistema i upravljanja kvalitetom i upravljanju okoliša. Menadžmentu i uposlenicima čestitamo – poručio je Mahmutović.

U kontinuiranom naporu za unaprjeđenje kvalitete i efikasnosti poslovanja izvršena je edukacija osam općinskih službenika internih audita. Edukacija je bila od suštinskog značaja kako bi se osiguralo da procesi i postupci budu usklađeni sa standardima i najboljim praksama.

– Šesnaest naših državnih službenika imaju važeće licence za sprovođenje internog audita, stoga ova edukacija nije samo investicija u vještine zaposlenih, već i korak ka unaprjeđenju našeg poslovanja – poručio je načelnik Muzur.

U promicanju interesa i zadovoljavanja potreba građana Općina Ilidža ima obavezu stalno izvoditi i poboljšavati procese kroz kontinuirano održavanje uspostavljenog integrisanog sistema upravljanja i neprekidno obrazovanje zaposlenih u cilju podizanja kompetencija o svijesti i važnosti kvalitete i zaštite okoline.

– Naša lokalna zajednica i njena administracija nastavit će raditi na poboljšanju i unaprjeđenju procesa, usluga i poslovnog sistema, kao i kvaliteta usluga i povjerenja korisnika – rekao je načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur.