Finansije

NLB Banka Sarajevo u partnerstvu s Razvojnom Bankom radi na oživljavanju malih biznisa


NLB Banka Sarajevo s ponosom objavljuje svoju saradnju s Razvojnom bankom kako bi pružila neophodnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima s ciljem unapređenja poslovanja i jačanja konkurentnosti,  pridružujući se time sprovođenju projekta Svjetske banke pod nazivom „Projekat oporavka i podrške kompanijama-poslovnim subjektima u BiH“.  Ovaj zajednički projekat ima za cilj unapređenje pristupa dugoročnom finansiranju i preusmjeravanje postojećih i budućih programa ka jačanju ovih preduzeća.

Kreditna linija je dizajnirana tako da koristi kompanijama koje su suočene sa značajnim padom prihoda, kao i onima u vlasništvu žena, mladim firmama (do 5 godina starosti) i kompanijama iz manje razvijenih regija Bosne i Hercegovine.

Ključne tačke projekta uključuju maksimalni iznos kredita od 1,5 miliona EUR-a, rok otplate od 3 do 12 godina i opciju grace perioda do 5 godina. Posebno je važno istaći, da ova kreditna linija nudi fiksnu kamatnu stopu do 12 godina, što osigurava finansijsku stabilnost i predvidljivost.

NLB Banka Sarajevo i Razvojna banka su predani partneri posvećeni razvoju malih biznisa u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat se uklapa u slične inicijative drugih banaka, ističući zajednički napor u podršci lokalnoj poslovnoj zajednici. NLB Banka Sarajevo u posljednjih nekoliko godina podržava razvoj manjih preduzeća kroz svoj projekat Okvir pomoći i rado se priključuje inicijativama kao što je ova.

Zajedno oblikujemo svjetliju budućnost za biznise u Bosni i Hercegovini.