Energetika

„Zelene“ prilike u NLB Banci Sarajevo


NLB Sarajevo partner u ESG poslovanju

NLB Banka Sarajevo jedna je od brojnih domaćih i međunarodnih partnera koji su podržali nedavno održanu prvu Sarajevsku energetsku i klimatsku sedmicu (SECW) u organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBiH. U okviru diskusija o svim relevantnim pitanjima energetske tranzicije, NLB Banka Sarajevo predstavila je svoje modele ESG poslovanja kao banka pionir održivog poslovanja u regionu, što je čini relevantnim i pouzdanim partnerom u procesu uvođenja ESG standarda u poslovanju. Kao Grupacija koja je u decembru 2022. godine ocijenjena sa ESG rizikom 17 po Sustainalytics-u pozicionirana je u niski ESG rizik.

 „Već smo izabrali neka pravna lica koja su klijenti Banke a imaju ambiciju da uvedu održivi razvoj i ESG pristup u svoje poslovanje i oni zajedno s našim kolegama prolaze kroz cijeli proces edukacije o ESG-u, analizi segmenata poslovanja i identifikaciji prioritetnih oblasti za savjetodavnu podršku, a dobit će pomoć i u kreiranju finalnog drafta mape održivosti kompanije“, istakao je Denis Hasanić, član Uprave NLB Banke Sarajevo.

Brojne EU legislative već se tiču ili će uskoro utjecati na poslovanje bh. kompanija, zbog čega je vrijeme i da bh. kompanije počnu izračunavati karbonski otisak (ukupna količina direktnih i indirektnih emisija gasova sa efektom staklene bašte) da rade na izradi strategije dekarbonizacije, sve više se promovira korporativno korištenje obnovljivih izvora energije, a sve više će se pribjegavati certifikatima za „zelenu“ energiju. Promjene u bh. legislativi, doprinijet će većim investicijama privatnog sektora u obnovljive izvore energije, pri čemu je važno ostvarenje ne samo ekonomskih i okolišnih prednosti nego i postizanje energijske neovisnosti. „Uvođenjem ESG (Environment, Society i Governance) principa poslovanja kompanije šalju poruku svojim trenutnim i budućim zaposlenicima, ali i partnerima da su predani svrsi koja prevazilazi samo ostvarivanje profita. Oni koji se na vrijeme pripreme za nadolazeće ESG legislative bit će u značajnijoj prednosti“, ističe prednosti ESG principa u poslovanju Hasanić.

NLB Grupa je prešla u fazu aktivne implementacije elemenata održivosti u poslovni model. Među ciljevima za 2025. je težnja da se poslovanje NLB Grupe potpuno uskladi s načelima UN-a za odgovorno bankarstvo, bezpapirno poslovanje temeljit će se na digitalnim rješenjima, predviđeno je suzdržavanje od poslovanja vezanog uz ugalj i finansiranje niskokarbonske privrede, donacije i sponzorstva će se provoditi u skladu s UN ciljevima održivog razvoja, a NLB Grupa će smanjiti svoj karbonski otisak kroz smanjenje potrošnje el. energije i grijanja, prelazak na čist transport, hibridna i električna vozila, rad uposlenika od kuće. NLB Grupa je uspostavila i Sistem upravljanja zaštitom životne sredine i društva (ESMS) – mehanizam za ekološki i društveni skrining trenutnih ili potencijalnih prijava za finansiranje u odnosu na primjenjive zakone o zaštiti životne sredine i socijalne zaštite.

Ranije ove godine NLB Banka je organizirala prvu NLB ESG konferenciju s ciljem kontinuiranog podizanja svijesti, educiranja i razmjene znanja i iskustava u procesima uvođenja ESG standarda u poslovanje. Na izazovnom putu ka ekološkom i održivom razvoju, kroz podršku i učešće na stručnim konferencijama, Banka ima želju da nastavi trend osvještavanja društva o ekologiji i ekološkoj budućnosti.

Više informacija o aktivnostima NLB banke na www.nlb-fbih.ba