Tema u fokusu

Glasfaser Connect BH: Proširili se na tržište Austrije, Belgije i Holandije


Glasfaser Connect BH d.o.o., kompanija koja se bavi  projektovanjem optičkih veza, izradom softverskih rješenja za praćenje i kontrolu urađenog posla, te arhitekturom i crtanjem svih vrsta projekata, kao jedna od brzorastućih u Kantonu Sarajevo dobila je priznanje za svoj rad na konferenciji „100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu“. Kako u razgovoru za Poslovne novine ističe direktor kompanije Admir Gagula, kvalitet rada i odgovornost prema poslu, preciznost u radu, te ispunjenje dogovorenog posla, čine kombinaciju faktora koji su ključni za rast i uspjeh.

 „Ukoliko se klijent može pouzdati u vas da ćete uraditi sve po dogovoru, da ćete dati svoj maksimum i pokušati pronaći najidealnija rješenja, budite sigurni da ćete imati, osim dobrog rejtinga i dobar verbalni marketing ili tzv. marketing od usta do usta“, riječi su Gagule.

Mnogo se priča o poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini i u toj priči nikome nije lako, ni privrednicima, ni radnicima. Kada je riječ o rješenjima za postizanje većeg i kvalitetnijeg zapošljavanja, Gagula smatra da bi država trebala olakšati privrednicima poslovanje kroz razne programe zapošljavanja, smanjene porezne olakšice, olakšice u zaposlenju, odnosno prijem na radnu praksu studenata i učenika, ističući da je to način na koji se može dobiti adekvatna radna snaga.

„Idealna veza je ona u kojoj vlast, poslodavci i predstavnici radnika zajedno donose rješenja. Ukoliko bi se radilo na aktivnijem istraživanju tržišta, procjeni popunjenosti potreba za određenom vrstom kadra, smanjenjem broja učenika i studenata na smjerovima koji su u suficitu, slika poslovanja i zapošljavanja bi se zasigurno promijenila. Također, obavljanje prakse gdje bi se učenici i studenti upoznali sa najnovijim tehnologijama i gdje bi se učili konkretnom radu kroz praksu bi zasigurno olakšalo i poslodavcima pronalazak radnika kao i radnicima zaposlenje“, dodaje Gagula.

Od početka djelovanja bili su usmjereni na njemačko tržište, koje im je i dalje u fokusu, a kako je grupacija u međuvremenu rasla, proširili su se i na tržište Austrije, Belgije i Holandije. „Tržište Sarajeva smatramo vrlo atraktivnim i interesantnim, posebno sa aspekta pružanja kvalitete usluge kakvu nudimo na tržištu Evropske unije. Postoje određeni pregovori kako bismo počeli raditi na prostoru Sarajeva, ali i na prostoru cijele Bosne i Hercegovine“, istakao je Gagula.

Kada je riječ o specifičnostima tržišta Evropske unije i domaćeg tržišta, stava je da iako je tržište Evropske unije nesporno razvijenije i veće, ne treba zanemariti potencijal koji pružaju tržišta zemalja u razvoju, a posebno onih koje imaju tendenciju pridruživanja Evropskoj uniji. „S tim u vezi, potrebno je ostvariti određene reforme kako bi se proces pridruživanja što prije uspostavio. Potrebe klijenata, bilo u našoj zemlji ili Evropskoj uniji su otprilike iste, tako da nema naročite razlike u potražnji usluga od strane stranih ili domaćih klijenata“, kaže Gagula.

Kompanija je započela nekoliko projekata kako iz oblasti IT i optike, tako i iz oblasti turizma, graditeljstva i industrije. „Riječ je o zaista velikim projektima za koje očekujemo da će biti realizirani u naredne dvije do tri godine i u nastupajućem periodu ćemo biti fokusirani na njih“, zaključio je Gagula.