Tema u fokusu

Musić Company d.o.o. Hadžići: Investicija u italijanske mašine za podizanje standarda u proizvodnji oplatnih sistema


Musić Company d.o.o. Hadžići, koja se bavi poslovima niskogradnje, pokrenula je u prošloj godini  liniju za proizvodnju  dijelova za oplatne sisteme, a uskoro planiraju kupovinu najsavremenijih italijanskih mašina kako bi još više unaprijedili poslovanje.

Firma ‘Musić-Company‘ d.o.o osnovana je davne 1996. godine s primarnom djelatnosti uvoza, servisa i prodaje  građevinskih mašina i opreme sa samo  tri zaposlena radnika.

Zahvaljujući zahtjevima tržišta, posljednjih šest godina  intezivno se bave poslovima niskogradnje, a iza njih su brojni uspješno realizovani projekti  u ovoj oblasti.

Prema riječima Nedima Dupovca, direktora Musić Company d.o.o. Hadžići i pored otežanih uslova poslovanja i nedostatka kvalifikovane radne snage na tržištu, sve projekte realizovali su profesionalno i na vrijeme.

Izgradnja vodovodne mreže  u Hadžićima

“Naši najznačajniji projekti koje možemo izdvojiti su  projekti regulacije vodotoka i  izgradnja vodovodne mreže na području Općine Hadžići, zatim zimsko održavanje puteva i proizvodno skladišnih kompleksa Atlantic Argeta Hadžiči i Coca – Cola HBC d.o.o.  koji se nalaze u ovoj općini. Također, bili smo angažovani i na izgradnja sportskih ploha i igrališta na području Općine Hadžići”, istaknuo je Dupovac.

Osim  poslova niskogradnje,  u Musić Company su u prošloj godini  pokrenuli i liniju za proizvodnju  dijelova za oplatne sisteme.

Linija za proizvodnju metalnih distancera

“Radi se o liniji za proizvodnju metalnih distancera, što predstavlja  dodatnu djelatnost naše firme  koju smo pokrenuli u skladu sa  potrebama tržišta. Metalni distanceri  imaju široku primjenu u građevinarstvu, prilikom izrade betonskih konstrukcija i isti trajno ostaju u betonu. Naša trenutna  proizvodnja iznosi 6000 komada metalnih distancera tokom osam radnih sati. Početna investicija  i ulaganje sa sirovinom za proizvodnju metalnih distancera iznosi  cca 110.000 KM”, naglasio je Dupovac.

Investicija od 200.000 KM za novu mašinu

U narednom periodu u Music Company planiraju  novu investiciju za nabavku najsavremenije mehanizacije za pomenutu  proizvodnu liniju.

“Mašina koju planiramo nabaviti iz Italije  ima za 50 % veću produktivnost  u odnosu na našu sadašnju mašinu za proizvodnju metalnih distancera. Vrijednost ove italijanske  mašine je cca 220.000 KM. Cilj nam je uvođenje najsavremenije tehnologije, kako bismo proširili proizvodnju i još više unaprijedili poslovanje”, dodaje Dupovac.

Vrijedni  tim od 11 zaposlenih

Osim poslovanja u oblasti niskogradnje, Musić Company  pruža i usluge servisiranja, repariranja i prodaje mašina i alata. Također, rade i usluge iskopa, odvoza i prijevoza, te iznajmljivanja opreme. Imaju 11 zaposlenih radnika, koji  svojim profesionalnošću i trudom u velikoj mjeri doprinose poslovnom uspjehu kompanije.

“S obzirom na investicije koje smo aktivirali, očekujemo da će poslovni rast  Musić Company u 2023. godini biti kao i u prethodnoj godini sa blagim porastom prihoda”, rekao je Dupovac.