Energetika

Počinje prodaja imovine rudnika u Bosni i Hercegovini zbog ogromnih dugova


Poreska uprava Federacije BiH, Kantonalna poreska kancelarija Zenica, oglasila je prodaju zaplenjene imovine dva rudnika u Federaciji BiH.

Prodaja se organizuje radi namirenja dužnikovih poreskih obaveza poreskog obveznika, putem prve javne aukcije.

Prodaje se imovina rudnika mrkog uglja “Kakanj” ukupne vrijednosti 6.367.700 KM.

Riječ je o tri lota koja pripadaju pogonu Stara jama. Svaki obuhvata po kuću, zgradu i dvorište, u vrijednosti od po 1.7 miliona KM, 2.1 miliona KM i 2.5 miliona KM, na adresi 7. Muslimanske brigade b.b.

Takođe se prodaje imovina rudnika mrkog uglja “Zenica” u vrijednosti od 2.296.200 KM. Riječ je o nekretnini površine čak 73.788 metara kvadratnih koja pripada rudniku Stranjani.

Prva javna aukcija će se održati 7. decembra 2023. godine (četvrtak) u zgradi Kantonalne poreske kancelarije Zenica.

Inače, oba ova rudnika posluju u sastavu Elektroprivrede BiH, te spadaju u najveće poreske dužnike u entitetu.

Prema posljednjim podacima koje su objavljeni, a koji pokazuju stanje na dan 30. septembar ove godine, rudnik Zenica ima dug od oko 150 miliona KM, a rudnik Kakanj oko 91 milion KM.

Riječ je o listi poreskih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada. Na toj listi se rudnik Zenica nalazi na 3. a Kakanj na 7. mjestu najvećih dužnika u Federaciji.

Podsjeća se da je Elektroprivreda BiH u periodu januar-septembar 2023. godine ostvarila gubitak od oko 50 miliona KM. Trend negativnog poslovanja uzrokovanog energetskim, cjenovno-troškovnim i drugim okolnostima, biće nastavljen i do isteka godine.

Negativno poslovanje uzrokovano je prvenstveno kontinuiranim smanjenjem isporuka uglja iz rudnika Koncerna EPBiH u periodu 2020-2022, koje je nastavljeno i do septembra ove godine, povećanjem cijene uglja i troškova njegovog prevoza, smanjenjem proizvodnje električne energije i bilansnih viškova kojima su, plasiranjem na tržištu, nadoknađivane razlike u odnosu proizvodna – prodajna cijena za javno snabdijevanje.