Najava događaja

Poziv za radionice o CBAM –Tuzla, Tešanj i Bihać


U okviru podrške Evropske unije energetskom sektoru u Bosni i Hercrgovini, projekt EU4Energy i Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuju trening programe za Mehanizme za prekogranično poravnanje emisije ugljika (CBAM) i usklađivanje sa EU Pravilnikom.

Imajući u vidu uticaj provedbe Mehanizma za prekogranično poravnanje emisije ugljika na kompanije u BiH koje su izvoznici u EU i kratkih rokova za izvještavanje, pozivamo vas da učestvujete na jednoj od radionica koja će kroz prezentacije eksperata i otvorenu diskusiju unaprijediti znanja i tehničke vještine kompanija za pripremu izvještaja.

Termini radionica:

  1. 18.1.2024. godine, Tuzla (rok za prijave: 16.01.2024. godine)
  2. 23.1.2024. godine, Tešanj (rok za prijave: 21.01.2024. godine)
  3. 31.1.2024. godine, Bihać (rok za prijave 26.01.2024. godine)

Učešće na radionici je besplatno.

Teme radionica možete pogledati u programu, a tačna lokacija održavanja radionica će biti dostavljena svim prijavljenim učesnicima.

Ukoliko ste zainteresirani za učešće, prijavu na edukaciju možete izvršiti ispunjavanjem ONLINE PRIJAVNOG OBRASCA prema gore navedenim rokovima u ovisnosti od mjesta u kojem želite prisustvovati edukaciji. Molim Vas da prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca naznačite mjesto pohađanja edukacije.

Svi učesnici koji su se već prijavili na edukaciju ne moraju se ponovo prijavljivati.

CBAM mehanizam, kao dio Evropskog zelenog dogovora, treba da spriječi curenje ugljika i direkno utiče na ublažavanje klimatskih promjena. Njegovo uvođenje ima direktna uticaj na kompanije u BiH koje imaju obavezu izvještavanja emisija za pojedine industrije. CBAM propis stupio je na snagu u maju 2023. godine. Zvanična primjena u prelaznoj fazi počela je 1. oktobra 2023. i traje do decembra 2025. godine. U ovom periodu izvještavanje je obavezujuće za uzvoz roba u EU za industrije: cementa, željeza i čelika, aluminijuma, đubriva, električne energija i vodonika.

Kompanije koje izvoze na EU tržište iz navedenih industrija i čiji se proizvodi nalaze na listi CN kodova imaju obavezu prijave emisija stakleničkih plinova (GHG) ugrađenih u njihov proizvod (direktne i indirektne emisije), bez ikakvih finansijskih plaćanja ili prilagođavanja tokom prijelaznog perioda. Prvi tromjesečni izveštaj, koji pokriva kvartal koji se završava 31. decembra 2023. godine, podnosi se najkasnije do 31. januara 2024. godine.

Radi informisanja o industrijama koje podliježu izvještavanju na sljedećim linkovim se mogu preuzeti najvažniji CBAM dokumenti:

– CBAM Uredba (2023/956)-eng.
– CBAM Implementaciona uredba (2023/1773)-eng.
– CBAM uputstvo za ne-EU instalacije-eng.
– CBAM komunikacioni templejt za instalacije u ekselu-eng.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 033/566-201.