Najava događaja

Najava kurseva za interne auditore kvaliteta prema ISO 9001:2015


Institut za standarde i sigurnost Vas poziva na obuke  za interne auditore sistema upravljanja kvalitetom.

Obuka će se održati u Sarajevu, 26 i 27 februara 2024.godine.

Dvodnevni intenzivni kurs omogućava učesnicima da steknu potrebna znanja i kompetencije za sprovođenje audita Sistema upravljanja kvaliteta (QMS) na način naveden u ISO 9001:2015 i za vođenje tima auditora primjenom opšte priznatih audit principa, procedura i tehnika. Tokom ove obuke, učesnik će steći neophodno znanje i vještine, kako bi uspješno planirao i sprovodio interne  audite u skladu sa procesom certifikacije navedenim u standardima ISO 19011 i ISO 17021.

Na osnovu praktičnih vježbi, učesnik će razviti vještine (ovladavajući tehnikama audita) i kompetencije (upravljanje audit timovima i audit programima, komunikacija sa klijentima, rješavanje konflikta, itd.) neophodne za efikasno sprovođenje audita.

Opšte informacije

Troškovi ispita i certifikacije uključeni su u cijenu obuke (takođe, obezbjeđen je ručak i topli napitci)

Učesnicima se dodjeljuje materijal za polaznike (više od 600 strana) sa svim neophodnim informacijama i praktičnim primjerima.

U slučaju da učesnik ne obezbjedi kompetentnost, dozvoljeno je da, pod određenim uslovima, ponovo polaže.

Cijena kursa: za interne auditore, 300 KM +PDV (dva dana)

Napomena: Prijave se mogu poslati i elektronskom poštom na e-mail: [email protected]

Rok za prijavu je 5 dana prije početka kursa.

Za više detalja o samom kursu pozovite nas putem telefona 033-676-123.