Novosti

U Beču otvoren novi centar za pripravnost za pandemije


Glavni grad Austrije dobio je novi centar posvećen popularizaciji nauke i pripravnosti za pandemije Ludwig Boltzmann.

Vodstvo ovog instituta koji je smješten na Medicinskom univerzitetu preuzeo je priznati virolog Florian Krammer. Sufinansiran od strane Grada Beča, centar ima ključnu ulogu u širenju naučnih spoznaja među širom populacijom. Tri novoosnovana istraživačka instituta Ludwig Boltzmann Gesellschaft usmjerena su i na nanovezikularnu preciznu medicinu, mrežnu medicinu. Djeluju pod parolom “Ljudi, a ne projekti”, pružajući međunarodno priznatim naučnicima finansijsku i organizacijsku slobodu za postizanje izvrsnih rezultata.

Foto: LBG

“Međunarodno priznati i visoko kvalificirani istraživači pružit će važne impulse za razvoj novih terapija, čime će dati ključan doprinos zdravom društvu”, naglasila je Freyja-Maria Smolle-Jüttner, predsjednica Ludwig Boltzmann Gesellschaft.

Naučnici će identificirati patogene koje imaju potencijal prijenosa između životinja i ljudi, aktivno uključujući stanovništvo u istraživanje putem participativnih pristupa. Institut će uspostaviti sistem ranog upozorenja za potencijalne infektivne bolesti, istovremeno pružajući dublje razumijevanje tih bolesti i njihovih uticaja na stanovništvo.

Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) je istraživačka organizacija s fokusom na biomedicinske nauke. U saradnji s partnerima razvija nove oblike saradnje između nauke i nenaučnih aktera iz sektora civilnog društva, ekonomije i javne uprave, jačajući austrijsku prijestolnicu kao globalno središte istraživanja i obrazovanja.