Biz analiza

PN Analiza: Top 10 kompanija po ostvarenoj dobiti u Federaciji BiH za 2023. godinu


Poslovne novine donose pregled top 10 kompanija u FBiH po ostvarenoj dobiti u 2023. godini. Detaljna analiza i spisak najuspješnijih mikro, malih, srednjih i velikih kompanija po prihodu, dobiti i izvozu bit će dostupni u okviru projekta 100 najvećih u BiH, koji će se po 37. put održati ove godine.

Izvor: FIA

Top 10 privrednih društava u Federaciji BiH po dobiti u 2023. godini:

BINGO d.o.o. Tuzla – 158.360.440

SISECAM SODA Lukavac d.o.o. Lukavac – 114.017.627

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – 52.438.551

VIOLETA d.o.o. Grude – 49.342.305

BH Telecom d.d. Sarajevo – 48.003.561

PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk – 46.361.145

AS d.o.o. Tešanj – 38.062.807

MADI d.o.o. Tešanj – 37.279.501

HEIDELBERG MATERIALS CEMENT Kakanj d.d. Kakanj – 37.068.367

FEAL d.o.o. Široki Brijeg – 34.408.807