Energetika

Ministri Lakić, Đokić i Košarac sa direktorom Sekretarijata Energetske zajednice Lorkowskim o aktuelnim temama iz oblasti energetike


U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, povodom dolaska delegacije Energetske zajednice na čelu sa direktorom Arturom Lorkowskim organiziran je sastanak kojem je predsjedavao ministar Staša Košarac sa entitetskim ministrima energije Vedranom Lakićem i Petrom Đokićem i njihovim saradnicima.

Tema navedenog sastanka je bila implementacija Trećeg energetskog paketa i priključenja BiH energetskom tržištu Evrope, zatim cijene CO2 kao i niz drugih mjera koje očekuju državu BiH i oba entiteta na putu potpunog usvajanja preuzetih obaveza na području energetike, energetske efikasnosti, dekarbonizacije, zaštite okoliša i pravedne tranzicije.

U vrlo konstruktivnoj diskusiji predstavnici Energetske zajednice su pohvalili određene završene aktivnosti u Federaciji BiH i RS-u, sa zahtjevom da se ubrzaju aktivnosti i završe preostale obaveze do potpune implementacije mjera iz Trećeg energetskog paketa.

Prisustni na sastanku su se saglasili da se do konca juna ove godine u Energetsku zajednicu dostavi usaglašena draft verzija NECPA (Nacionalnog plana za klimu i energiju), sa obavezom da se isti usvoji od strane Vijeća ministara BiH do kraja 2024.

Također, razgovarano je o zakonu o gasu i zakonu o električnoj energiji, te su dati rokovi do kada je potrebno izvršiti usaglašavanje unutar BiH, kao i usaglašavanje mjesta sjedišta Berze električne energije.

Prisutni sudionici današnjeg skupa, svjesni finansijskih problema oko realizacije ovih projekata istakli su potrebu formiranja posebnih fondova EU namjenjenih za tranziciju energetskog sektora. Apostrofirana je, od starne entiteskih ministara potreba bržeg rada radnih grupa i pripreme materijala u konačnoj formi, nakon čega je direktor Lorkowski potvrdio da će ovi fondovi biti otvoreni za BiH, po uzoru na druge zemlje članice EU.

Istaknuto je zadovoljstvo zbog današnjeg organiziranog sastanka i iskazana potreba elaboriranja dodatnih pitanja i problema do sljedećeg sastanka Energetske zajednice kojom predsjedava BIH, a održaće se početkom jula ove godine.