Tržišta i finansije

NLB Banka ponudila jedinstvenu tarifu za poslovanje sa inostranstvom


Za početak 2018. godine, NLB Banka je za svoje klijente pripremila specijalnu ponudu, saopšteno je iz ove banke.

Radi se o jedinstvenoj tarifi za međunarodne transakcije pravnih lica u iznosu od 5 eura za plaćanje po deviznim računima sa standardnim vremenskim okvirom realizacije (T+2), koja će važiti sve do 1. jula ove godine.

Jedinstvena tarifa, od samo 5 €, važit će za sva devizna plaćanja (naloge odliva) koje je pravno lice izvršilo među članicama NLB Grupe: NLB Banka d.d. Sarajevo, NLB Banka a.d. Banja Luka, NLB Banka a.d. Beograd, NLB Banka sh.a. Priština, NLB Banka AD Skoplje i NLB d.d. Ljubljana.

„U okviru ove izrazite povoljnosti u poslovanju preduzeća, klijenti NLB Banke će moći ostvariti značajnu uštedu novca i vremena prilikom obavljanja platnih transakcija u poslovanju sa inostranstvom. U vremenu stalnih i brzih promjena, ali i sve većih zahtjeva tržišta, NLB Banka nastoji da teži jednostavnom poslovanju i stalnim inovacijama, u svrhu unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga za svoje klijente“, izjavila je predsjednica Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo Lidija Žigić.

Ova specijalna ponuda, tarifa od svega 5 €, za sve iznose deviznih plaćanja obavljenih putem elektronskog bankarstva, NLB Proklik, je odlična prilika da svi postojeći korisnici NLB Proklik-a ostvare i značajnu novčanu uštedu. Osim efikasnog i brzog obavljanja platnog prometa, NLB Proklik omogućava nižu proviziju za plaćanja u zemlji i inostranstvu. Također, omogućava i najjednostavniji uvid u promet i stanje po računima, jednostavno upravljanje finansijama, svakodnevno kompletan uvid u izvode, stanja i promjene na računima preduzeća, dok se nalozi za plaćanje, kako u zemlji tako i u inostranstvu, mogu unositi samostalno, određujući datum valute svakog dana u nedjelji i bez obzira na radno vrijeme Banke.