NLB Banka ponudila jedinstvenu tarifu za poslovanje sa inostranstvom

NLB Banka ponudila jedinstvenu tarifu za poslovanje sa inostranstvom

Za početak 2018. godine, NLB Banka je za svoje klijente pripremila specijalnu ponudu, saopšteno je iz ove banke.

Radi se o jedinstvenoj tarifi za međunarodne transakcije pravnih lica u iznosu od 5 eura za plaćanje po deviznim računima sa standardnim vremenskim okvirom realizacije (T+2), koja će važiti sve do 1. jula ove godine.

Jedinstvena tarifa, od samo 5 €, važit će za sva devizna plaćanja (naloge odliva) koje je pravno lice izvršilo među članicama NLB Grupe: NLB Banka d.d. Sarajevo, NLB Banka a.d. Banja Luka, NLB Banka a.d. Beograd, NLB Banka sh.a. Priština, NLB Banka AD Skoplje i NLB d.d. Ljubljana.

„U okviru ove izrazite povoljnosti u poslovanju preduzeća, klijenti NLB Banke će moći ostvariti značajnu uštedu novca i vremena prilikom obavljanja platnih transakcija u poslovanju sa inostranstvom. U vremenu stalnih i brzih promjena, ali i sve većih zahtjeva tržišta, NLB Banka nastoji da teži jednostavnom poslovanju i stalnim inovacijama, u svrhu unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga za svoje klijente“, izjavila je predsjednica Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo Lidija Žigić.

Ova specijalna ponuda, tarifa od svega 5 €, za sve iznose deviznih plaćanja obavljenih putem elektronskog bankarstva, NLB Proklik, je odlična prilika da svi postojeći korisnici NLB Proklik-a ostvare i značajnu novčanu uštedu. Osim efikasnog i brzog obavljanja platnog prometa, NLB Proklik omogućava nižu proviziju za plaćanja u zemlji i inostranstvu. Također, omogućava i najjednostavniji uvid u promet i stanje po računima, jednostavno upravljanje finansijama, svakodnevno kompletan uvid u izvode, stanja i promjene na računima preduzeća, dok se nalozi za plaćanje, kako u zemlji tako i u inostranstvu, mogu unositi samostalno, određujući datum valute svakog dana u nedjelji i bez obzira na radno vrijeme Banke.

Oznake:

Najnoviji tekstovi

Pin It on Pinterest

Share This

Share!

Podjeli ovaj sadržaj sa prijateljima.