BiH

Mobilni novčanik NLB Pay nadograđen tehnologijom Google Pay™


NLB Banka je nadogradila svoj mobilni novčanik NLB Pay opcijom digitalizacije kartica u Google PayTM. NLB prati trend digitalno naprednih banaka, budući da će nova usluga dodatno poboljšati korisničko iskustvo beskontaktnih plaćanja, koja će sada biti još brža, jednostavnija i sigurnija.

NLB Pay ostaje primarni mobilni novčanik NLB Grupe, uz tehničko unapređenje u vidu Google PayTM funkcionalnosti, uz pomoć koje možete da digitalizujete vaše NLB Mastercard i Visa platne kartice za brzo, sigurno i jednostavno beskontaktno plaćanje.

Google Pay je globalna mobilna usluga za Android telefone i određene pametne satove koja omogućava brz, siguran i jednostavan način obavljanja beskontaktnih plaćanja, a koja je od sada dostupna i za tržište Bosne i Hercegovine.

Olakšava i ubrzava plaćanja

Integracijom Google Pay u mobilni novčanik NLB Pay korisnici mogu dobiti sve informacije o svojim transakcijama i upravljati svojom karticom na jednom mjestu.

NLB Banka je prva banka u Bosni i Hercegovini koja je svojim klijentima omogućila ovu uslugu, a pored digitalizacije platnih kartica, njeni klijenti će u NLB Pay aplikaciji moći da digitalizuju i različite „loyalty“ kartice koje posjeduju kod domaćih ili stranih trgovaca.