Tema u fokusu

Analiza bosanskohercegovačke privrede u 2017. godini


Zahvaljujući kontinuiranom praćenju privrednih kretanja u Bosni i Hercegovini LRC je uradio sveobuhvatnu analizu bosanskohercegovačke privrede za 2017. godinu.

Novoosnovane kompanije

Analiza je pokazala da je tokom 2017. godine u Bosni i Hercegovini osnovano 12.965 poslovnih subjekata. Riječ je o značajnom smanjenju u odnosu na 2016. godinu kada je osnovano 15.109 preduzeća, što je pad od 14,2 posto. Broj novih preduzeća u BiH manji je u 2017. godini i u odnosu na 2015. godinu kada je osnovano 13.187 novih firmi.

Ukoliko se detaljnije analizira struktura novoosnovanih kompanija u 2017. godini obrta je bilo čak 8.708, a ostalih preduzeća 4.092.

Ukoliko se porede dva bh. entiteta, u Federaciji BiH (FBiH) je praktično osnovano duplo više novih firmi nego u Republici Srpskoj (RS). Naime, FBiH je prošle godine dobila 8.454 novih firmi, a RS 3.994. U Distriktu Brčko osnovana su 352 nova preduzeća.

Kada je riječ o pojedinačnim područjima u BiH, Grad Sarajevo ima najveći broj novoosnovanih kompanija u 2017. godini, dok su djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) djelatnosti koje su u najvećem broju zastupljene kod novoosnovanih kompanija u prošloj godini.

Ukoliko se analizira osnivanje preduzeća tokom 2017. godine dolazi se do zaključka da je početkom i krajem godine osnovano manje preduzeća nego sredinom godine.

Tako je rekordan mjesec prošle godine zapravo bio august kada je osnovano 1.320 novih preduzeća. Najmanji broj novih kompanija zabilježen je u decembru 2017. godine i to 835.

Stečajevi i likvidacije

Ukoliko se analiziraju podaci o stečajevima i likvidacijama, dolazi se do zaključka da je 2017. godina bila lošija po ovom osnovu za bh. privredu u odnosu na 2016. godinu.

Naime, prema podacima agencije za upravljanje potraživanjima LRC Inkasso, u posljednjem kvartalu 2017. godine u Federaciji BiH ukupno su pokrenuta 452 postupka stečaja i likvidacije, a u RS 167.

Riječ je o povećanju u odnosu na isti period 2016. godine kada je u FBiH pokrenuto 398 postupka stečaja i likvidacije, a u RS-u 128.

Prosječno se na mjesečnom nivou iz sudskog registra briše oko 80 firmi mjesečno. U posljednja tri mjeseca 2017. godine ukupno su u RS i Federaciji BiH brisana 244 pravna lica.

Nezaposlenost

U proteklih godinu dana nezaposlenost u BiH značajno je smanjenja, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

Na dan 31.12.2017. u Bosni i Hercegovini je bilo 475.084 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja. Ukoliko se taj broj uporedi sa krajem decembra 2016. godine kada je broj nezaposlenih osoba u BiH iznosio 510.022, vidljivo je da BiH bilježi smanjenje broja nezaposlenih.