Novosti

U Bijeljini Poslovni forum menadžera o inovacijama i tržišnim trendovima


Poslovni forum menadžera bit će održan u Bijeljini 28. i 29. marta, a organizator je Centar za edukaciju „Pro Educa“.

Cilj skupa je da pruži direktnu podršku upravljačkom kadru kroz edukaciju, prezentaciju i promociju novih trendova i kretanja, te uvezivanje najsposobnijih menadžera iz Bosne i Hercegovine i regiona.

“Ova godina je već na samom početku donijela nove trendove, ali i nove izazove, kako na tržištu roba i usluga, tako i u kretanjima i upravljanju ljudskim resursima. Praćenje promjena i trendova iz oblasti menadžmenta, inovacija, ljudskih potencijala, ali i kretanja ljudi, usluga, roba i kapitala jedan je od primarnih zadataka za menadžere. Za privredu jedne države, njen privatni i javni sektor, stručan i sposoban menadžerski kadar je od neprocjenjivog značaja”, izjavio je Predrag Jović, predsjednik Organizacionog odbora četvrtog Poslovnog foruma menadžera.

Za razliku od prethodno održana tri foruma, ovogodišnji program podijeljen je u dva dana. Savremeni koncepti menadžmenta bazirani su na upravljanje na temelju znanja, informacija i inovacija, a upravo su inovacije, megatrendovi i mikrotrendovi na tržištu i biznisu, opšte teme predavanja i panel diskusija na četvrtom Poslovnom forumu menadžera.