Tema u fokusu

Trgovačke firme apsolutni rekorderi među brzorastućim kompanijama u BiH


Među brzorastućim kompanijama apsolutni rekorderi po brojnim parametrima su firme koje dolaze iz djelatnosti “Trgovina na veliko i malo”. Tako su 222 brzorastuće kompanije iz ove djelatnosti prve po prihodima i broju zaposlenih, a treće po izvozu među svim djelatnostima kada se analiziraju detaljni podaci o brzorastućim kompanijama.

No, krenimo redom. Prihod brzorastućih trgovaca iznosio je čak 4,4 milijarde KM u 2016. godini po čemu su ove kompanije svrstane na prvo mjesto u BiH. To je skoro za tri milijarde KM više od prerađivačke industrije koja je ostvarila 1,6 milijardi KM prihoda i nalazi se na drugom mjestu.

Također, trgovci najviše zapošljavaju kada je riječ o brzorastućim kompanijama. Naime, firme koje karakteriše brzi rast  su tokom 2016. godine  imale 18.054 uposlenih. Ukoliko se gledaju sve trgovačke kompanije u BiH, onda je broj uposlenih u BiH u 2016. godini iznosio 106.732, što dovoljno govori o značaju trgovačkog sektora za bh. ekonomiju.

Kada je riječ o izvozu, podaci LRC-a pokazuju da se kompanije iz djelatnosti “Trgovina na veliko i malo” nalaze na trećem mjestu među brzorastućim kompanijama sa 56,6 miliona KM izvoza, iza prerađivačke industrije (825,3 miliona KM) te prijevoza i skladištenja (88,8 miliona KM).

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muris Čičić kazao je za Poslovne novine da rekordni pokazatelji trgovačkog sektora dosta govore o dinamičnosti privrede u BiH.

“Možemo reći da trgovina diktira, ali i slijedi ekonomska kretanja u BiH. Rast trgovine na veliko i malo ukazuje na jednu bitnu tendenciju, a to je aktiviranje svih drugih djelatnosti. Dakle te druge djelatnosti se praktično iskazuju kroz trgovinu. Ono što je za nas u BiH jako bitno jeste i ta činjenica da je u trgovini zaposlen veliki broj osoba“, naveo je Čičić.

Velika je konkurencija među trgovačkim kompanijama u BiH, istakao je Čičić te dodao da je upravo i taj faktor jedan od presudnih u značajnim rezultatima ovog sektora.

Odgovarajući na pitanje zašto je trgovina uvijek primamljiva poduzetnicima koji žele pokrenuti novi biznis, Čičić je naveo da su brojni faktori koji utiču na tu odluku.

“U pojedinim oblastima marže su veoma visoke i zarade su jako visoke. Ali očigledno postoji još uvijek jedna šansa i potencijal u maloprodaji, iako i u toj oblasti imamo dvije velike kompanije koje su ovladale tržištem“, rekao je Čičić.

Pojedine kompanije iz djelatnosti trgovine počele su širiti svoje poslovanje i na druge sektore, otvaranjem, između ostalog, i proizvodnih pogona. Dugoročno gledano, smatra Čičić, to su dobri poslovni potezi.

“Očigledno je da neke od tih trgovačkih kompanija imaju kapital i mogućnosti da ulaze u druge djelatnosti. Sigurno da bi bilo dobro da se taj domaći kapital koji je stvoren ovdje i aktivira ovdje. Ako se bude reinvestiralo, a ne samo dijelo profit među investitorima, onda će pozitivne efekte osjetiti cjelokupna ekonomija“, istakao je Čičić.

Kompletan članak pročitajte u specijalnoj publikaciji Poslovnih novina “Brzorastuće kompanije u BiH i regiji”.