Tema u fokusu

P2P Logistics bilježi porast prometa i dobiti u prvim mjesecima 2024.


Koristeći profesionalnost, inovativnost i kreativnost u radu, zahvaljujući čemu pomiču  granice u pružanju svojih usluga, P2P Logistics d.o.o., koja je osnovana 2019. godine, za vrlo kratko vrijeme svrstala se u rang brzorastućih kompanija u BiH.

Danas je  kompanija P2P Logistics  postala prepoznatljivo društvo u regiji u pružanju kompletnih usluga u oblasti međunarodnog transporta i logistike, čiji prioritet je pružanje usluga koje premašuju očekivanja njihovih klijenata.

Prema riječima Ermina Omeragića, generalnog direktora P2P Logistics d.o.o., konstantno djeluje u turbulentnom okruženju, koje se prevashodno ogleda u napetostima u Crvenom moru i aktuelnom sukoba u Ukrajini, što sve utiče na pružanje logističkih usluga. 

„Iako je dobit naše kompanije ostvarena u 2023. godini nešto manja u odnosnu na 2022, ostvarili smo dalji rast prometa. Također, bilježimo porast prometa i dobiti u prvim mjesecima 2024. i znatno viša u odnosu na isti period prošle godine. S obzirom na činjenicu da je izvoz iz BiH u prvim mjesecima 2024. manji za 30% u odnosu na prošlu godinu, mi smo generalno zadovoljni našim poslovanjem u tekućoj godini“, istaknuo je Omeragić.

P2P Logistics d.o.o. je osnovan  krajem 2019-te godine, ali je zvanično počeo sa radom  krajem januara 2020. Možete li reći koji faktori su doprinijeli brzom rastu Vaše kompanije?

„Da, naša kompanija je počela sa radom neposredno prije uvođenja lockdowna u BiH i u svijetu, zbog  izbijanja pandemije Corona virusa. Iako smo poslovali u prilično izazovnim uvjetima, vrlo brzo smo se prilagodili novonastaloj situaciji i u uprkos svim poteškoćama  uspjeli pružiti najveći dostupan kvalitet usluga našim klijentima. S tim u vezi, želimo napomenuti da je fokus našeg poslovanja  uvijek usmjeren na naše klijente i njihove zahtjeve  u segmentu usluga koje pružamo. Također, apsolutno smo posvećeni i našim uposlenicima i njihovom profesionalnom  razvoju. To su  sigurno  glavni fakturi koji su doprinijeli razvoju naše kompanije, na način koji prepoznat na tržištu.“

Koje sve usluge P2P Logistics pruža  i koliko danas imate klijenata?

„P2P Logistics se bavi pružanjem usluga u međunarodnom transportu bez obzira o kojem je modalitetu transporta je riječ, te carinskim posredovanjem u izvozu i uvozu, kao i uslugama skladištenja carinske i necarinske robe. Naša kompanija trenutno ima 19 uposlenih, a pruža usluge na redovnoj bazi za preko 600 klijenata. Kupci naših usluga su podjednako domaće, ali i međunarodne kompanije, koje su ili konzumenti ovih usluga ili su i sami pružatelji logističkih usluga, a koje su nas izabrale kao partnera u ovom dijelu Evrope.“

Koje projekte ste realizovali u 2023. godini, a koje planirate realizovati  ili započeti njihovu realizaciju u 2024. godini?

„Od značajnih projekata koje bismo izdvojili, a čija realizacija je započela u 2023. godini i nastavlja se u 2024. je to što smo partneri na projektu izgradnje Vjetroparka Ivan Sedlo. Kao ključni partner na ovom projektu, P2P je uspješno prevazišao brojne izazove kako bi omogućio nesmetanu izgradnju vjetroparka, omogućivši pravovremenu koordinaciju carinjenja i pružanje stručnih konsultacija.Vjetroelektrana Ivan Sedlo nije samo tehnološko postignuće, već i simbol zajedničkog napora za bolju i čišću budućnost. P2P je ponosan što je dio ovog značajnog koraka prema zelenijoj energiji i održivom razvoju u Bosni i Hercegovini.“

Kakvi su poslovni planovi za ovu godinu, kao i kakva je daljnja vizija razvoja Vaše kompanije?

„Naši dalji planovi su prije svega kontinuirana edukacija i usavršavanje naših uposlenika, proširenje voznog parka za pružanje usluga transporta, kao i dalje povećanje tržišnog udjela na teritoriji Bosne i Hercegovine.“