Tema u fokusu

Veliki izazov za kompanije u BiH: Kako naplatiti potraživanja?


Privreda BiH je još uvijek u nezavidnom položaju i mnoge kompanije se bore da dođu na tržište i ostvare bolje rezultate. To je neizbježno dovelo do povećanja plasmana a samim time i dospijelih a nenaplaćenih potraživanja, kao i povećanja troškova. To dodatno otežava rad mnogim kompanijama te predstavlja veliki izazov.

Da bi se borili protiv takvog finansijskog pritiska, mnoge firme kroz outsourcing ustupaju svoje neplaćene račune agencijama za naplatu potraživanja. Ove agencije imaju znanje i stručnost potrebnu za vođenje postupaka naplate u današnjem poslovnom okruženju.

Ako ste jedan od mnogih koji žele angažovati vanjsku agenciju za naplatu potraživanja, ali želite biti sigurni kako da pronađete najbolju agenciju za svoju kompaniju, ovdje su važne stvari koje morate znati i pitanja koja morate postaviti prije odabira.

Ključna pitanja i koraci ka učinkovitoj naplati potraživanja 

Potrebno je znati ko su zaposlenici na poslovima naplate i ko će zapravo biti u interakciji sa klijentima. Baš kao što ne biste zaposlili novog radnika, a da ne znate da li je kvalificiran za taj posao, ne biste trebali sarađivati ​​s agencijom bez snažnog razumijevanja ko su njihovi zaposlenici.

Prilikom odlučivanja hoćete li angažovati agenciju za naplatu, ne zaboravite postaviti i pitanja o njihovim politikama zapošljavanja, te kakve prethodne obuke i iskustva imaju zaposlenici.

“Da li agencija ulaže u obuku zaposlenika, obrazovanje u industriji i kontinuiran razvoj osoblja? Kako možemo biti sigurni da vaši zaposlenici poštuju sve zakone i propise? Jesu li interesi i ciljevi vaših zaposlenika usklađeni sa interesima moje firme i možete li mi pružiti vrhunsko znanje i iskustvo”, samo su neka od važnih pitanja koja treba postaviti.

U današnjoj privredi, održavanje pozitivnih odnosa čak i kod delinkventnih i sporih klijenata ključno je za bilo koji poslovni uspjeh. I zapamtite, zaposlenici koji dolaze s agencijom bitno postaju dio vašeg osoblja. Ali postavljanjem ovih pitanja možete biti sigurni da ste upoznati sa agencijom za naplatu kojoj možete vjerovati i da će vaši poslovni odnosi biti sačuvani u toku cijelog postupka naplate.

Prije izlaska iz vašeg trenutnog načina poslovanja u poslovanje sa vanjskom agencijom, obavezno pripazite na strategije i tehnike rada agencije. I ovdje dolazimo do nekoliko ključnih pitanja koje trebate postaviti. Primjerice: “Kako mogu znati da će vaši zaposlenici tretirati moje klijente i poslovne partnere na isti način kao i ja?”

Također važno je znati koje su metode naplate, kakvi su postupci agencije, koji koraci će biti poduzeti u naplati delinkventnog duga te kakve bolje i učinkovitije metode naplate mogu ponuditi?

Prilikom odabira agencije važno je informisati se i o mogućnostima izvještavanja koje nudi agencija kao i mogućnostima mjerenja uspješnosti agencije za naplatu.

Imajući preciznu sliku u procesu odabira potencijalnih agencija, bit ćete puno bolje informisani da odlučite odgovaraju li vašem poslovanju.

Smanjivanjem vašeg lošeg portfolija povećavate likvidnost vaše firme, i to samo kroz ispravno usklađen partnerski odnos vaše firme sa agencijom. Postavljanjem ovih pitanja, nećete naći samo partnera kojem možete vjerovati, već partnera koji učinkovito naplaćuje vaša potraživanja, koja pokreću vaš uspjeh.

Kako prepoznati kupca koji će izbjegavati da vam plati?

Većina firmi koje rade sa agencijama za naplatu, u prosjeku šalju otvorene račune stare između 90 i 120 dana nakon dospijeća. Ako čekate duže, mnogo su veće šanse da nećete naplatiti vaša potraživanja.

Obično, vrijeme da počnete razmišljati o angažovanju agencije za naplatu jeste kada novi kupci ne odgovaraju na vaše pozive pri pokušaju naplate potraživanja. Ako nemate historiju plaćanja sa kupcem, postoji veća vjerovatnoća da će odbiti platiti dugovanje, odnosno da će prolongirati plaćanje. Moguće je da će kupci prihvatiti vaš prijedlog plaćanja, a zatim se ne pridržavati istog. Kupci koji još uvijek ne plaćaju nakon što ste dogovorili dinamiku plaćanja, vjerojatno neće platiti ono što vam duguju.

Postoje i kupci koji u potpunosti negiraju odgovornost za dug. Ako ne zatražite pomoć agencije za naplatu, ta se dugovanja rijetko naplate.

Dešava se i da pojedini kupci izjavljuju neutemeljene pritužbe na vaše poslovanje, proizvode ili usluge kao izgovor da ne plate. Najčešće, ove pritužbe su samo izgovori.

Nakon što iscrpite svoje mogućnosti i ne dobivate plaćanje od kupca, daljnje pokušaje naplate dugovanja bolje je proslijediti u ruke profesionalne agencije koja može naplatiti barem dio onoga što potražujete, ako ne i sve.