Novosti

Nijemci ponovo traže dobavljače iz BiH


Predstavništvo njemačke privrede u BiH poziva firme iz BiH na učešće na 5th CEE Procurement & Supply forumu koji će biti održan 16. oktobra 2018. u Pragu.

Cilj ovog foruma je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz zemalja Centralne i Istočne Evrope (CIE) sastanu sa njemačkim kompanijama koje su zainteresirane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz CIE, tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja.

”Zainteresovane njemačke kompanije, odnosno kupci dolaze pretežno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj kompanija iz elektro i elektronskog sektora”, navodi se u pozivu.

CEE Procurement & Supply Forum nudi B2B-matchmaking razgovore, interaktivne diskusije, radionice, te meet & greet stolove.

”Ovaj forum pruža mogućnost sastanka sa njemačkim kupcima velikog potencijala”, dodaje se.