Novosti

Da li je uspjeh kompanije moguć bez content marketing strategije i zašto nije!


Živimo u digitalnom dobu. Ako vas nema na digitalnim kanalima, ‘’nema vas uopšte’’. Međutim, isto tako na digitalnim kanalima je more informacija, brendova, poruka, fotografija, videa koji se smjenjuju brzinom svjetlosti.

Kako da vas klijenti primjete i zapamte?

Sadržaj prodaje proizvod ili uslugu i tu nastupa Content marketing.

Samo objavljivanje bilo kakvog sadržaja nije nužno content marketing. On mora biti pažljivo osmišljen, namjenjen za ciljanu
publiku, mora izazvati emociju kod klijenta i zadobiti i održati pažnju.

Cilj content marketinga nije direktno oglašavanje proizvoda ili usluge, nego ciljano privlačenje potencijalnih klijenata i
izgradnja autoriteta brenda koji mora da komunicira pravu poruku sa svojim klijentima.

Na taj način sadržajni marketing zapravo posredno djeluje na rezultate prodaje koji su znatno bolji u odnosu na rezultate koje donose tradicionalni način oglašavanja i prodaje proizvoda i usluga.

Kako da kreirate kvalitetan sadržaj? Kako da koristite SEO da biste poboljšali organsko pretraživanje? Kako da budete prvi na Google-u? Koji su najbolji alati za kreiranje sadržaja? Kako koristiti sponzorisane objave na društvenim mrežama? Kako kreirati dobre fotografije i video sadržaj? Ključna su pitanja dobrog content marketinga na koja će odgovore dati međunarodno certifikovana Content Akademija u Sarajevu.

Na akademiji će predavati najreprezentativniji profesionalci/ke iz cijelog regiona koji će prenijeti svoje znanje polaznicima, Damir Šogolj (istaknuti bh. fotoreporter/dobitnik Pulitzerove nagrade), dr Borislav Miljanović (osnivač i direktor regionalne komunikacijske grupacije Represent System), Dejan Kukrić (TV Director & Producer) Ana Branković (Digital Performance TXE director), Saša Stanković (Digital Media Manager/MMB Media Agentur Hrvatska), Aida Redžepagić (nagrađivana bh. fotografkinja), Zlatko Ganić (Digital Media Specialist/Fabrika) i Sead Fadilpašić (Content creator i novinar).

Stečeno znanje će pomoći polaznicima da razviju sopstveni biznis ili postignu značajno bolje rezultate u domenu marketinga i komunikacija.

Content Akademija će biti održana u periodu od 28.9. do 26.10. na različitim lokacijama u Sarajevu a sva nastava će biti organizirana subotom.

Svi polaznici nakon predavanja će raditi završni ispit na osnovu kojeg stiču međunarodno certifikovanu diplomu.