Tema u fokusu

SET Trebinje – Investicioni projekti u sektor energetike vrijedni oko dvije milijarde KM


Poslovna 2021. godina za relativno mladu kompaniju Samit energetike (SET) d.o.o Trebinje donosi nova regionalna povezivanja i širenje mreže poslovnih saradnika na cijelu Jugoistočnu Evropu.

To će ujedno značiti i više učesnika na idućem Samitu energetike u Trebinju, vodećem regionalnom poslovnom događaju na temu energetske budućnosti u BiH i regionu, ali i veći broj prezentovanih poslovnih ideja, kao i veći broj potencijalnih investitora u sektor energetike.

Prema riječima Aleksandra Brankovića, direktora SET d.o.o. Trebinje, iako su još praktično start up, jer u augustu 2021. obilježavaju drugu godinu postojanja, već su postigli značajne rezultate.

Iz potpune anonimnosti preuzeli smo veoma odgovornu ulogu pokretača međusobnih razgovora o daljnjim reformskim procesima u oblasti energetike u BiH i regionu. Ako postojeće prirodne potencijale i kapacitete stavimo u zajedničku službu, ostvarićemo veće benefite i bolje rezultate. Jačom ekonomskom saradnjom postaćemo konkurentniji na evropskom tržištu, a to je cilj koji smo svi postavili pred sebe. Važno je da shvatimo da živimo naslonjeni jedni na druge, koristimo energiju jednog sunca, istih voda i u skladu sa tim treba i da se ponašamo. „Naš potencijal smo mi sami“ i to je moto kojim se vodi SET doo Trebinje“, rekao je Branković.

Investicioni projekti koji su predstavljeni prošle godine na Samitu energetike u Trebinju već su u fazi realizacije. Recite nešto o tome?

U toku je realizacija izgradnje VE Grebak u opštini Nevesinje, snage 66 MW, kojoj se finansira sredstvima stranih investitora u iznosu oko 130 miliona KM. Građevinski radovi na ovom projektu su započeli u decembru 2020 godine. 

Eletroprivreda Republike Srpske (EP RS) trenutno razvija pet kapitalnih projekata – hidrolektranu Dabar, hidroenergetski sistem Gornja Drina (Buk Bijela, Foča i Paunci), hidroelektrane na Bistrici, vjetropark Hrgud i solarnu elektranu Trebinje 1. Ukupna vrijednost ovih projekata je oko 1.5 milijarde KM. 

Nakon puštanja u rad VE Podveležje, Elektroprivreda BiH (EP BiH) razvija projekat VE Vlašić snage 50 MW i procijenjene vrijednosti projekta oko 140 miliona KM. 

Također, investicione cikluse na SET koji se provode najavili su i EPCG, EP Sjeverne Makedonije, HEP i EPHZHB. Projekti u oblasti energetike su dugoročni i realizacija svakog ovog projekta pojedinačno iziskuje vrijeme koje se mjeri godinama i ponekad se dešavaju nepredviđene stvari posebno u pogledu eksproprijacije zemljišta koji je prvi i reklo bi se najveći problem u ralizaciji ovakvih vrsta projekata i investicija.

Investitori žele jasnu regulativu i organizovano energetsko tržište radi ulaganja u OIE Kakav put integracije izvora energije će sprovesti BiH i zemlje regiona?

Samit energetike SET 2021 ovom pitanju dao je veliki značaj pa su se ove problematike dotakli moderatori sa panelistima na dva panela. Doneseni su i zaključci koji su dostavljeni nadležnim ministarstvima kako bi se prevazišao problem uspostavljanja organizovanog tržišta električnom energijom u BiH po ugledu na zemlje regiona. Uspostavljanje organizovanog tržišta električnom energijom u BiH predstavlja preduslov njegovog daljnjeg razvoja, kao i njegove integracije u regionalno i jedinstveno evropsko tržište električne energije. Samo uspostavljanje organizovanog tržišta nije dovoljno, već je neophodno obezbjediti i njegovu likvidnost. Siguran put ka likvidnosti jeste spajanje tržišta (market coupling) i ovo bi trebalo da bude zajednički cilj svih učesnika u energetskom sektoru  BiH. Sa obzirom na potencijal, koji prije svega ima BiH, ali i druge zemlje Zapadnog balkana, kada je u pitanju balansno tržište el.en, priorodno se nameće koncept uspostavljanja regionalnog balansnog tržišta el.en i kasnija integracija u jedinstveno evropsko balansno tržište el.en. Ovim se postiže benefit za sve korisnike elektroenergetskog sistema, jer se obezbjeđuje siguran i efikasan rad EES, pouzdano snabdijevanje kupaca el.en i generisanje dodatnog profita za proizvodne kompanije.

SET  d.o.o. Trebinje je drugoplasirani  u svojoj djelatnosti u sklopu projekta  “100 najvećih u BiH i regionu”. Kako ste postigli taj uspjeh?

Iskreno, iznenađen sam nominacijom, ali svakako da SET d.o.o. po strukturi organizovanosti može da ponese jednu od nagrada za najuspješniju manifestaciju u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, pa i u regionu. Naš projekat Samita o energetskoj budućnosti regiona, na kome se okupljaju stručnjaci, naučnici, ugledni privrednici, predstavnici elektroenergetskih kompanija, te donosioci odluka jedinstven je i prepoznatljiv u regionu. Sa ponosom možemo reći da smo svoju misiju ispunili i sada taj projekat treba pažljivo nadograđivati. Samit energetike godišnje obradi do sedam najaktuelnijih tema iz oblasti energetike, energetske efikasnosti i efikasnog upravljanja energijom. Ujedno se i razmjene iskustva i ideje, te ubrza početak realizacije zajedničkih projekata. Iza ove uspješne priče stoji veliki tim koji naporno tokom cijele godine radi na pripremi konferencije. Istakao bih, između ostalih, organizacioni odbor SET-a koji čine Luka Petrović gen.dir. ERS, Mirko Ćurić gradonačelnik Grada Trebinja i moja malenkost, kao i Programski odbor SET predvođen predsjednikom odbora dr. Admirom Softićem, koga čine trinaest članova iz svih relevantnih institucija u oblasti energetike u BiH.

Kakva je  poslovna strategija i politika kvaliteta Vaše kompanije?

Politiku kvaliteta našeg poslovanja i odnosa prema poslovnim partnerima prepoznale su i najveće regionalne kompanije u oblasti energetike, telekomunikacija i informacionih tehnologija i marketinga, ali i investitori i državni fondovi. To su respektabilna i renomirana imena, a naš portfolio dostupan je na sajtu SET www.setrebinje.com. Ono na čemu insistiramo i na čemu ćemo istrajati je potpuna posvećenost svakom poslovnom partneru pojedinačno na najvećem mogućem nivou. Tako će biti i u budućnosti.

Koje novine SET d.o.o. planira za narednu godinu?

Od naredne godine u sklopu održavanja Samita energetike (SET) u planu nam je organizacija regionalnih poslovnih susreta, koji će dati novu dimenziju organizacije SET. Također, svakodnevno pratimo nove trendove u organizaciji i tehničkoj realizaciji ovakvih stručnih skupova i nastojimo da sve novine i tehnološka dostignuća implementiramo i na SET.

Uspostavljanja organizovanog tržišta električnom energijom u BiH po ugledu na zemlje regiona, energetsku budućnost BiH, procesi tranzicije ka obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti, samo su neki od problema kojima se bavi Samit energetike (SET) Trebinje.

SET je vodeći regionalni poslovni događaj na temu energetske budućnosti i održivosti proizvodnje energije u BiH i regionu.

Piše: Irena Vasić Dobrić