Novosti

Svi detalji projekta: Šta Lykos Balkan Metals radi na području Jezera i okoline


Kompanija Lykos Balkan Metals, koja se bavi geološkim istraživanjem obojenih i plemenitih metala na području Bosne i Hercegovine, kao vlasnik firme SNK Metali d.o.o. Bijeljina, izvodi geološko-istraživački projekat na području Sinjakova i Jezera.

S tim u vezi, dali su saopštenje za javnost o aspektima rada na ovom području. Kako kažu iz ove kompanije žele odgovoriti na sve potencijalne dileme i pitanja te potaknuti interesovanje za geološka istraživanja kao jedini i najbolji način da saznamo čime raspolažemo. Za početak fokus je na informacijama o aktivnostima na području opština Mrkonjić Grad, Jezero i Šipovo.

Zašto geološka istraživanja?

Na osnovu istorijskih petrografskih analiza vjeruju da u Sinjakovu postoji značajan potencijal za otkriće ekonomski isplativih rezervi minerala bakra, barita, olova, cinka, srebra, a moguće i zlata i kobalta. Geološka istraživanja nisu ništa novo, sprovode se već vijekovima jer sve zemlje žele da znaju kakav je njihov geološki potencijal.

“Bez ovih istraživanja ne možemo govoriti o naučno utvrđenim rezultatima, a dosadašnji istorijski izvori samo donekle potvrđuju da na brojnim lokalitetima širom BiH postoje možda i ekonomski isplative količine rudnog bogatstva. Danas su nam moderne tehnologije i savremeni pristup geološkim istraživanjima omogućili da se ne oslanjamo na pretpostavke, već da imamo priliku da utvrdimo pravo činjenično stanje.Kao investitorska kompanija koja posluje na Australijskoj berzi vrijednosnih papira (Australian Securities Exchange), čime je obezbijedila 12 miliona australijskih dolara za projekte geoloških istraživanja na području BiH, svaki segment svog rada obavljamo u skladu s procedurama i standardima koje su postavile domaće i međunarodne institucije, čijim kontrolama i podliježemo”, izjavili su iz ove kompanije.

Odgovorno poslovanje kao polazna osnova

Kako dalje navode u saopćenju posvećeni su zaštiti prirodne okoline i korištenju resursa na održiv način, a za projekte na kojima rade posjeduju istraživačke licence. “Zapošljavamo stručne timove geologa sa međunarodnim iskustvom, a listiranjem na jednoj od najstrožih berzi na svijetu obavezali smo se da ćemo poštovati svjetske standarde poslovanja, koji se odnose i na ekološku održivost i očuvanje životne sredine.
Za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja bakra, željeza i pratećih metala na istražnom prostoru Sinjakovo posjedujemo odobrenje Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske. Isti nadležni organ dodijelio nam je odobrenje za geološka istraživanja po projektu geohemijskih, geofizičkih i geoloških istraživanja olova, cinka, bakra, barita i pratećih metala na istražnom prostoru Jezero, opština Jezero. Uz dobijanje rješenja nadležnog organa prije početka bilo kakvih radova njihov početak smo dužni prijaviti i lokalnoj zajednici, što smo i ovoga puta uradili prema propisima.
Ako u toku radova, u sklopu odobrenog istražnog područja, za potrebe istražnih radova, raskopa, istražnog bušenja ili izgradnje puta trebamo ući u privatne parcele, dužni smo da tražimo saglasnost vlasnika. To radimo putem potpisivanja sporazuma o ulasku u posjed, za šta vlasnicima isplaćujemo naknade. Kada je riječ o parcelama koje pripadaju opštini ili Republici Srpskoj, onda se obraćamo nadležnoj instituciji. Ako naprimjer naše parcele pripadaju Šumama RS, onda imamo odobrenja od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RS,” stoji u saopćenju.

Kako njihov rad izgleda u praksi

“Naš posao je javan i transparentan, a njegove rezultate objavljujemo javno na berzi. Radove naših timova nadgledaju institucije koje imaju dozvole za obavljanje poslova u oblastima zaštite životne sredine, kao i revizije studija o procjeni uticaja na životnu sredinu.Naš rad odvija se u tri faze: uzimanje uzoraka s tla, geofizička istraživanja i istražno geološko bušenje. Sada smo u trećoj fazi, a nadležne institucije imaju uvid u sve rezultate istražnog bušenja koje ispitujemo u laboratoriji. Geološka ispitivanja ni na koji način ne mogu naštetiti životima mještana, pa tako ni kad je riječ o vodama i vodotocima. Prije bilo kakvih radova posredstvom poznatog Instituta za vode d.o.o. Bijeljina uzimamo uzorke vode iz okolnih vodotoka, a ispitivanje radimo i poslije naših radova, tako da možemo prikazati uporedne rezultate, odnosno dokazati da se našim radovima ne uništavaju lokalni vodotoci,” navode, između ostalog, te dodaju:

“Kad govorimo o projektima na ovom području, prije radova smo uzeli pet uzoraka vode, a na zahtjev načelnice Opštine Jezero i uzorke zemljišta u napuštenom objektu kod Opštine, kako bismo ispitali da li je ovaj prostor zagađen prilikom ranijeg spaljivanja velike količine lijekova. Za drugi dio posla uzeli smo uzorke na lokacijama: Čirakovac (Lanč bar) Jošavka, izvor Jošavka, Bag Jošavka 3, Perućica – potok Alinovac, potok Perućica, Jezero – izvor Otomalj, Ćerkazovići – Pliva, Savići – izvor Savići, Ćerkazovići – potok Erakovo Brdo i Đumezlije – izvor Zekilj.
Na ranije održanim okruglim stolovima u Jezeru, kojima su prisustvovali i predstavnici naše kompanije, neka od pitanja odnosila se na vodu koja se koristi za bušenje. Ova voda, kao što smo objasnili prisutnim mještanima i predstavnicima institucija, nakon bušenja se prevozi i odlaže na za to predviđenu deponiju. Taj posao, u skladu s ugovorima koje smo potpisali, obavljaju cisterne Privrednog društva Čistoća iz Banjaluke, a tehnička voda iz taložnika se odlaže na deponiju komunalnog preduzeća Park iz Mrkonjić Grada.”

Rudarski institut Prijedor, koji ima sve licence iz oblasti zaštite životne sredine, prati njihov rad od procesa geološke dokumentacije, preko izrade projekata pa sve do poslova iz oblasti zaštite životne sredine i revizije studija o procjeni uticaja njihovih istraživanja na životnu sredinu.

Doprinos lokalnoj zajednici

Iz kompanije istuču da se njihova politika poslovanja zasniva na saradnji sa lokalnim zajednicama i poboljšanju kvaliteta njihovog života. Tome svjedoče činjenice da zapošljavaju lokalnu radnu snagu, podržavaju ekonomiju, ali i brojne manifestacije i događaje kojima prisustvuje u svojstvu donatora i prijatelja. Uz to rade na jačanju akademskih vrijednosti i potencijala jer blisko sarađuje sa Rudarskim fakultetom u Prijedoru, a nedavno su organizovali i Dan karijere za studente.

“Kada imamo lokacije do kojih nema pristupnih puteva, mi ih moramo napraviti. U zavisnosti od geografije terena, putevi koštaju od hiljadu do 100.000 KM. U Jezeru i Mrkonjić Gradu je zahtjevan teren, lokalni putevi su veoma loši ili ih nema nikako. Planirali smo da ukupno uložimo do 100.000 KM na izgradnju puteva do kraja projekta, a ovdje smo već uložili milion KM i taj podatak najbolje govori u kakvom je stanju lokalna infrastruktura, ali i o našoj posvećenosti ovom području.
Mi garantujemo da će sve biti vraćeno u prvobitno stanje, pa ako nešto oštetimo, to i popravimo. Među brojnim dokumentima koje kao investitor posjedujemo i kojima garantujemo dobro izvršenje posla je i garancija da ćemo prilikom izgradnje pristupnih puteva voditi računa o postojećoj infrastrukturi na dionicama Otomalj, Prisoje, Bag i Kovačevac te da ćemo nakon završetka predmetnih radova sve objekte vratiti u prvobitno stanje. U toj garanciji stoji i da će Mrkonjić putevi, kao naš poslovni partner, prilikom izgradnje pristupnih puteva na ovim dionicama postupati savjesno i pošteno, u skladu s pravilima struke te najboljim interesima lokalnog stanovništva kojem će, nakon završetka radova, izgrađeni putevi ostati na trajno korištenje,” naglašavaju u saopštenju iz ove kompanije.