Novosti

U 2023. rezultati su bili pod uticajem jednokratnih događaja, u ovoj godini očekivana je normalizacija poslovanja.


Revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2023. godinu

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2023. godinu. Grupa je u 2023. godini povećala ukupan obim poslovanja za 12 posto na 1.780,2 miliona eura, zadržala finansijsku stabilnost i visoku adekvatnost kapitala te vodeću tržišnu poziciju u Adria regiji. Pod uticajem negativnih jednokratnih događaja, poslovni rezultat Grupe prije oporezivanja iznosio je 21,1 milion eura, a neto poslovni rezultat 16,3 miliona eura. U 2024. godini Grupa planira normalizaciju poslovanja u skladu sa strategijom. Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predložiće ovogodišnjoj skupštini dioničara isplatu dividende u visini od 1,75 eura bruto po dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 39,8 miliona eura. Predložena dividenda garantuje dioničarima 5 postotni prinos od dividende.

U 2023. godini Grupa Triglav je sveobuhvatnom implementacijom strateških strateških pravaca povećala ukupan obim poslovanja za 12 posto na 1.780,2 miliona eura. U povoljnim uslovima na finansijskim tržištima ostvarila je dobar rezultat ulaganja i pozitivan drugi sveobuhvatan prinos i uspješno poslovala u oblasti upravljanja imovinom. U osiguravajućem dijelu poslovanja na njene rezultate negativno su utjecale regulirana cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja u Sloveniji i istorijski velika masovnost šteta. Ovo se odrazilo na kombinovani omjer Imovine i Zdravlja, koji je dostigao 101,6 posto. U ovim izazovnim uslovima, Grupa je ostvarila poslovni rezultat prije oporezivanja u visini od 21,1 milion eura, dok je njen neto poslovni rezultat iznosio 16,3 miliona eura.

Grupa je uspješno održala finansijsku stabilnost i visoku adekvatnost kapitala od 200 posto. Izvještaji, gdje su detaljno navedene informacije o solventnost i finansijskom položaju Grupe Triglav i matičnog društva, dostupni su na ovom linku

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Prošla godina je bila izuzetno zahtjevna i u njoj smo dokazali prilagodljivost i otpornost, koju nam omogućava robustan poslovni model. Zadržali smo svoju finansijsku snagu i vodeću tržišnu poziciju u regionu, povećali obim poslovanja i poslovali profitabilno. U 2024. godini planiramo normalizaciju našeg poslovanja u skladu sa našom zacrtanom strategijom.«

U 2024. godini, Grupa planira imati ukupan obim poslovanja u visini od oko 1,6 milijardi eura, poslovni rezultat prije oporezivanja između 100 i 120 miliona eura i kombinovani omjer Imovine i Zdravlja 95 posto.

Sprovođenje dividendne politike. Uprava i Nadzorni odbor osiguravajućeg društva predlažu ovogodišnjoj skupštini dioničara isplatu dividende u iznosu od 1,75  eura bruto po dionici i ukupnom iznosu od 39,8  miliona eura. Uz predloženu dividendu, prinos od dividende po trenutnoj cijeni dionice iznosi 5posto. Očekuje se da će Zavarovalnica 26. 4. 2024. objaviti sazivanje redovne godišnje skupštine dioničara, koja je planirana za 4. 6. 2024.

Strategija Grupe Triglav i njene održive ambicije (ESG) Grupa Triglav teži centralnom strateškom cilju, tj. izuzetnom i jedinstvenom korisničkom iskustvu stranaka, istovremeno osiguravajući, da je njeno poslovanje sigurno i profitabilno. Sistematski sprovodi dalju digitalnu transformaciju, razvija uslužno orijentisane poslovne modele i jača svoju organizacionu kulturu. Istovremeno  promoviše prelazak na klimatski neutralnu ekonomiju i ekonomiju otpornu na klimatske promjene, slijedi visoke standarde korporativnog upravljanja, njeguje kulturu različitosti, jednakosti i inkluzije i usko je povezana sa društvenim okruženjem.

Godišnji izvještaj Zavarovalnica Triglav i Grupe Triglav za 2023. godinu Krovna poruka godišnjeg izvještaja »Spremni 365.« sažima sposobnost Grupe Triglav i njenu stalnu spremnost, da konstantno odgovori na promjenljiva očekivanja i potrebe stranaka o kojima brine i podržava skoro 125 godina. Jednokratni događaji,koji su obilježili 2023. godinu potvrdili su povećanu prilagodljivost Grupe, koja se ogleda u prednostima širenja digitaliziranih i pojednostavljenih složenih procesa i fleksibilnije organizacije.

Više informacija dostupno je u PDF izdanju i na web stranici godišnjeg izvještaja, zašto su zaposleni ključni za visok nivo zadovoljstva stranaka, kako su u Triglavu djelovali u vanrednim događajima i kako su im tehnologija i nova digitalna rješenja pomogla u tome. Integrirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav za 2023. godinu dostupan je na slovenačkom i engleskom jeziku na web stranicama https://letnoporocilo.triglav.eu/2023 i https://annualreport.triglav.eu/2023. Korisnici mogu preuzeti službeno izdanje iXBRL-a ili neslužbenu verziju u PDF formatu.

Triglav Grupa u Bosni i Hercegovini. Triglav Grupa je u 2023. godini povećala obim fakturisane premije na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine na iznos od 47,4 miliona eura (42,8 miliona eura u 2022.) i ostvarila ukupni tržišni udio od 9,3%. Sa kompanijama Triglav Osiguranje Sarajevo i Triglav Osiguranje Banja Luka, zadržano je 4. mjesto na visoko konkurentnom tržištu cijele Bosne i Hercegovine, gdje je na kraju godine poslovalo 25 osiguravajućih  društava, od kojih 11 sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i 14 u Republici Srpskoj (uključujući i ogranke).

Direktor Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović, je povodom objave rezultata izjavio: »Ostvarili smo dobre rezultate u izazovnom poslovnom okruženju. I dalje rastemo u skladu sa tržištem na kojem poslujemo, a poslovanje Društva je obilježila i finansijska stabilnost. Dobrim poslovanjem opravdavamo povjerenje naših osiguranika, za koje, po njihovim riječima, predstavljamo simbol stabilnosti, pouzdanosti i stručnosti. Sigurno da nastavkom razvoja i digitalizacijom usluga želimo im pružati dodatnu podršku, posebno putem usluga koje prevazilaze okvire samog osiguranja.«