Novosti

Kosovo: Oko 30 hiljada radnika zaposleno u sektoru pozivnih centara


U organizaciji Njemačko-kosovske privredne komore i Ambasade Njemačke na Kosovu održan je panel “Call Center”, u okviru Dana njemačkog jezika, prenosi Anadolija.

Direktorka Njemačko-kosovske privredne komore Nora Hasani izjavila je na panelu da je Alijansa Clean Call zajedno sa Ambasadom stvorila grupu čistih kompanija u ovoj delatnosti, ali da ima i kompanija koje obmanjuju tržište njemačkog govornog područja.

„Veza sa Njemačkom je već duže vreme bila veoma jaka, kada su tamo odlazili albanski radnici i poznavanje jezika je danas veliki prioritet. Call Clean Alliancu su kreirali Njemačko-kosovska privredna komora i Ambasada Njemačka da bi se razlikovale kompanije “call center” koje obavljaju veoma važne usluge na tržištu njemačkog govornog područja od onih kompanija koje varaju“, rekla je Hasani.

Kompanije koje su učestvovale pokazale su da nisu samo kompanije koje zovu telefonom, već i obavljaju druge usluge, jer je rečeno da je broj radnika u ovom sektoru na Kosovu oko 30.000.

Artan Bajrami, direktor jedne od kompanija istakao je da ovaj uslužni sektor treba da ima više fokusa, jer ne postoji korelacija između obrazovanja i potražnje na tržištu.

“Pružamo usluge u različitim oblastima, osim komunikacije imamo veći akcenat, radimo na softveru, energetskom back-officeu i nabavci. Sada smo na nivou da nam jezik nije dovoljan, ali treba da imamo i profesionalizam u zavisno od projekta. Danas na ovom tržištu ima 30.000 zaposlenih“, rekao je Bajrami.

Istovremeno, Muhamet Veliu iz jedno od kompanija kazao je da je ovaj sektor nekada bio viđen kao piramidalna šema, zbog nekih neozbiljnih kompanija koje su zloupotrebljavale tržište njemačkog govornog područja.

Zbog dobrog odnosa tokom godina sa zemljama njemačkog govornog područja i veliko zapošljavanje u ovom sektoru, panelisti su iznijeli zahtjev da se njemački jezik uključi u osnovne škole na Kosovu.

Profesorka Prištinskog univerziteta Blerta Ismajli kazala je da na Kosovu vlada veliko interesovanje za izučavanje njemačkog jezika. Ona je navela podatak da se svake godine upiše 120 studenata i da po 3,5 studenta konkuriše za jedno mesto na fakultetu.