Tema u fokusu

Alen Hodžić, direktor NRG d.o.o. Sarajevo: Sa 10 MW instaliranih solarnih elektrana postali lideri u BiH


Kompanija NRG d. o. o. Sarajevo, koja se bavi izgradnjom solarnih fotonaponskih sistema po principu “ključ u ruke”, osnovana je 2019. godine i pripada novoj i inovativnoj generaciji kompanija u BiH, fokusiranih na razvoj i primjenu novih tehnologija u energetskom sektoru.

Lidersku poziciju NRG je stekla radom na području solarnih sistema i tehnologija za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, sa oko 10 MW instaliranih solarnih elektrana.

Prema riječima direktora Alena Hodžića, kompanija je svrstana u 10 najbrže rastućih kompanija u BiH u 2022. godini.

Sa godišnjim prihodom od preko pet miliona maraka, etablirali smo se kao jedna od vodećih kompanija u ovoj oblasti. Također, poslovni rezultati ostvareni u prvoj polovini 2023. godine daju nam za pravo da vjerujemo da će i tekuća poslovna godina biti isto tako uspješna kao i prethodna, kaže Hodžić.

Na koje ostvarene uspjehe Vaše kompanije ste najviše ponosni i koje značajne projekte ste realizovali do sada?

Naša kompanija je u prethodnim godinama bila nositelj velikih projekata iz oblasti okoliša i obnovljivih izvora energije, a jedan od njih je izgradnja jedne od najvećih solarnih elektrana u BiH snage 2.2 MW. Također, posebno  smo  ponosni na naš tim uposlenih, koji je sve ove projekte implementirao i bez koga bi i naš uspjeh bio nezamisliv. 

Možete li detaljnije reći o vrstama usluga koje pružate na tržištu?

Kompanija pripada inovativnoj generaciji kompanija u BiH, fokusiranih na razvoj i primjenu tehnologija u energetskom sektoru i svoj put do klijenata našli smo za veoma kratak period sa širokim spektrom usluga. Prije svega, to su projektovanje i inžinjering, kao i konsalting.

Kroz projektovanje i inžinjering izrađujemo fotonaponske solarne elektrane po sistemu „ključ u ruke”. Radimo projektovanje, nadzor i izgradnju elektroenergetskih, termoenergetskih i sistema iz oblasti okoliša (AQMS i CEMS), kao i analizu energetske efikasnosti, zatim ispitivanje i monitoring emisije iz uređaja za sagorjevanje i tehnoloških procesa te isporuku, instalaciju, servis, održavanje i umjeravanje energetske i procesne opreme.

Kroz konsalting radimo razvojne studije, energetske studije, studije izvodljivosti te projekte iz oblasti okoliša i  obnovljivih izvora energije.

Kakva je poslovna strategija Vaše kompanije ili glavni moto kojeg se pridržavate u radu?

Poslovna strategija naše kompanije je da klijentima ponudimo cjelokupno rješenje na jednom mjestu, odnosno kompletan spektar usluga od same ideje projektovanja, preko vođenja kroz postupke, ishodovanja dozvola, gradnje i puštanja u rad i završetka projekta. Moto kojeg se pridržavamo i koji je dobrim dijelom i zaslužan za naš uspjeh glasi “Zadovoljan klijent je najbolja reklama”. Sa našim klijentima nastojimo izgraditi povjerenje i partnerski odnos kroz cjelokupan projekt, što najčešće rezultira nastavkom suradnje kroz niz drugih projekata. 

Kompanija NRG rangirana je među brzorastućim kompanijama u BiH sa Složenom godišnjom stopom rasta CAGR od čak 600 %. Koji faktori su doprinijeli brzom rastu Vaše kompanije?

Kao kompanija, koja je prije svega usmjerena na ekološki prihvatljive projekte, sa našim klijentima smo izgradili jedan partnerski odnos sa posebnim osvrtom na projekte iz obnovljivih izvora energije, tačnije solarnih elektrana. Također, sa otvaranjem tržišta električne energije definitivno je počelo zlatno doba za ulaganje u ovu oblast. 

Da li ste uspjeli ostvariti sve ciljeve koje ste kao menadžer planirali?

Većina ciljeva koje sam imao su ostvareni, s tim da uvijek ima prostora za napredak i ostvarenje novih. Smatram da biznis nije trka na sto metara nego maraton, te da je najvažnije ići postepeno ka cilju.

Kakvi su Vaši poslovni planovi i očekivanja za 2023.?

Planovi su da godinu završimo sa kompletnom implementacijom 10 MW projekata iz obnovljivih izvora te u skladu s tim očekujemo da ćemo nastaviti da budemo nosioci i bitna karika u realizaciji projekata u energetskom sektoru u BiH.