Tema u fokusu

Nermin Kadrić, direktor Vaillant d.o.o: Posljedice globalnih kriza u Vaillantu su ubrzale pozitivne promjene


Vaillant Group je u 2023. godini fokus u poslovanju usmjerila na toplotne pumpe, povećanje proizvodnih kapaciteta i time nastavila uspostavljanje novih standarda proizvodnje. O tome kakve sve mogućnosti nude toplotne pumpe, o pozitivnim promjenama koje su se dogodile poslije globalnih kriza, održivom razvoju, inovacijama i budućim investicijama, za Poslovne novine govori Nermin Kadrić, direktor Vaillant d.o.o.

„Toplotne pumpe iz zraka, zemlje ili vode putem kompresijskog ciklusa podižu na viši energetski nivo kako bi zagrijali, odnosno ohladili vodu koja se koristi za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode. Geotermalne toplotne pumpe kao izvor energije koriste temperaturu iz tla te iz podzemnih voda. Toplina tla najsigurniji je izvor energije za toplotnu pumpu s obzirom da je na određenoj dubini ona konstantna tokom cijele godine. Osnovni značaj vode kao toplotnog izvora je srazmjerno konstantna temperatura tokom cijele godine, tako da se dobije visok koeficijent energetske efikasnosti. Toplotna pumpa uopšte ne mijenja fizičke, hemijske i bakteriološke karakteristike podzemnih voda, što znači da nije štetna za sredinu i ekosistem. Zračne toplotne pumpe su najčešće i cjenovno najpristupačnije. Iako nešto manje efikasne od geotermalnih, obzirom na temperaturu zraka koja nije uvijek konstantna, razvojem tehnologije dostigle su zavidan nivo tehnološke efikasnosti. Generalno govoreći, toplotne pumpe su isplativa investicija i ekološki prihvatljivo rješenje za grijanje i hlađenje. U svijetu velikom brzinom postaju standard, a na našim područjima je evidentan trend rasta interesa potrošača“, riječi su Nermina Kadrića.

Ko su u najvećem broju kupci toplotnih pumpi kada govorimo o bh. tržištu?

„Samim tim što toplotne pumpe možete koristiti za ugradnju u  novim objektima, rekonstrukciji postojećih objekata ili rekonstrukciji  tradicionalnih, manje efikasnih i nesigurnijih sistema grijanja,  jako je širok portfolio kupaca . Vaillant u svom asortimanu posjeduje sve tipove toplotnih pumpi i može ispuniti sve želje i potrebe i kada su u pitanju manji objekti.  Sve više se budi ekološka svijest građana i institucija o obnovljivim izvorima energije, tako da možemo reći da su naši potencijalni kupci svi“.

Pretpostavljam da su protekle tri godine bile najizazovnije do sada. Možete li predvidjeti kako će se u narednom periodu odvijati poslovanje, koje izazove očekujete i kako se pripremate za neočekivane situacije?

„Posljedice globalnih kriza, sa kojima se svijet susreće posljednjih godina, samo su ubrzale već ranije pokrenute pozitivne promjene u Vaillant Group. Promjene koje nas vode u pravcu globalnog lidera u sistemima grijanja baziranim na korištenju obnovljivih izvora energije.  

I pored svih posljedica krize uspjeli smo da zadržimo lidersku poziciju na tržištu,  sa snažnim rastom u segmentu toplotnih pumpi. Izazove je u današnje vrijeme teško predvidjeti, a za neočekivane situacije je najbolji „lijek“ sistemski pristup poslovanju i posloženi procesi. Mi u to dubokom vjerujemo, a naše poslovanje u Bosni i Hercegovini će biti fokusirano na  promociju i distribuciju svih proizvoda sa najvećim fokusom na naše aroTHERM toplotne pumpe, električne bojlere te naše ecoTEC plinske kondenzacijske uređaje. Također, izvrsnost koju imamo u podršci našim korisnicima ćemo jačati konstantnim razvojem i edukacijom mreže ovlaštenih servisera Vaillant sistema grijanja i hlađenja. Možemo se pohvaliti  jakom distributivnom mrežom u cijeloj Bosni i Hercegovini, te ćemo svakako sa našim dugogodišnjim partnerima imati odgovore na sve buduće izazove“.

Da li su promjene koje se dešavaju u svjetskoj ekonomiji uticale na promjenu cijena u Vaillantu?

„Nesumnjivo je da su globalno narušeno i nestabilno tržište proizvodnih komponenti i repromaterijala, narušen i skup lanca logistike i transporta, rast cijena energenata i nesigurnost u snabdijevanju istim, te inflacija imale uticaj na sve kompanije. Vaillant se kroz cijeli period krize trudio i vjerujemo u tome i uspio, da naši partneri i korisnici osjete najmanje udare. Povećanja cijena proizvoda su bila minimalna u odnosu na enorman rast cijena komponenti, transporta i ostalih vezanih troškova, ali su bila nužna kako bi održali nivo našeg kvaliteta proizvoda i usluga, na koji su naši partneri navikli. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim našim korisnicima na razumijevanju i iskreno nadamo da će vremena kriza uskoro biti iza nas“.

Uposlenici Vaillanta u Njemačkoj su svog poslodavca u nekim anketama pozicionirali na prvo mjesto. Koliko je važno zadovoljstvo radnika za uspješno poslovanje i koji faktori su ključni u komunikaciju između menadžmenta i uposlenih?

„Izuzetno je važno imati zadovoljne uposlenike. Ono što odlikuje našu kompaniju je sažeto u četiri riječi „ We make it happen“, što je ujedno i naziv za jedan od naših ključnih strateških prioriteta. Istinski djelujemo kao jedan Vaillant team,  stavljajući klijenta u centar aktivnosti, orijentisani smo ka ostvarenju ciljeva te građenju nove budućnosti i pomjeranju granica. Budućnosti u kojoj nema nemogućeg i nedostižnog. Sve to uspijevamo uz visok nivo zadovoljstva uposlenih koji jačamo kroz izgradnju povjerenja i lojalnosti, promociju poduzetničkog duha, te razvijanje osjećaja pripadnosti kompaniji. Naši uposlenici širom svijeta istinski dijele i žive vrijednosti Vaillant Group u čemu i jeste tajna dugoročnog uspjeha“.

Prilikom izbora sistema grijanja, odnosno hlađenja, ljudi često imaju mnogo nedoumica oko izbora proizvoda, pozicioniranja u objektu, energetske efikanosti i ekonomske isplativosti. Da li korisnici Vaillantovih proizvoda mogu dobiti savjetodavne usluge od Vaših stručnjaka i da li ste zadovoljni ovim segmentom Vašeg poslovanja?

„Jako smo zadovoljni. Mi smo u tom segmentu 2019.godine napravili iskorak sa otvaranjem „Centra za savjetovanje potrošača“, u sjedištu Vaillant d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 81-a. Naši iskusni inžinjeri svakim radnim danom 08:00-16:00 stoje na raspolaganju potrošačima za objektivan stručan savjet i otklanjanje svih nedoumica i dilema, a ima ih jako puno, obzirom da se radi o novim tehnologijama na našim prostorima. Također, naš „Centar za edukaciju i osposobljavanje“ uspješno djeluje preko tri godine tokom kojih smo za rad sa sistemima grijanja i hlađenja obučili više stotina instalatera i servisera. Mnogi od njih su uspješnim usavršavanjem i ispunjavanjem standarda Vaillanta postali dio naše porodice ovlaštenih servisera. Cjelina naših usluga je zaokruženim prvim i jedinim Samouslužnim servisnim centrom 24/7 u regiji. Svi naši ovlašteni serviseri sa područja Sarajeva imaju 24/7 pristup skladištu rezervnih dijelova, te putem kartice i sofisticiranog software-a mogu u svakom momentu preuzeti željeni rezervni dio“.   

Šta bi se u Bosni i Hercegovini moglo promijeniti na bolje kada je u pitanju korištenje obnovljivih izvora energije?

„Od usvajanja Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije Federacije Bosne i Hercegovine, kantoni i lokalne vlasti su samostalno sufinancirale aktivnosti vezane za energetsku efikasnost. Grad Tuzla je 2019. godine krenuo s ovim projektom, i u prvom javnom pozivu imali su samo dvije prijave, da bi 2021. godine pristiglo više od 400, a prošle godine više od 550 prijava. Povećanjem broja prijava tokom godina, povećan je i maksimalan iznos izdvajanja za utopljavanje objekta i nabavku toplotne pumpe sa pet na šest hiljada KM. Nažalost, osim Tuzle na drugim nivoima vlasti se ne radi toliko na subvencioniranju utopljavanja privatnih objekata i ugradnje energetski efikasnih uređaja. Trenutno jedini aktivni način subvencioniranja je kroz kreditne linije od strane banaka u okviru GEFF-a u Bosni i Hercegovini, gdje moramo napomenuti da Vaillant i kada je takav način subvencioniranja u pitanju, posjeduje sve potrebne certifikate.U ovoj godini je također usvojen ovogodišnji plan provedbe energetske efikasnosti za Federaciju Bosne i Hercegovine, ali se odnosi samo na ulaganja u energetsku efikasnost u javnim objektima (školama, bolnicama i kliničkim centrima), tako da nije namijenjen za pojedinačne privatne objekte. Definitivno je da kao društvo svi možemo i moramo više i bolje. A ključnu ulogu u tom smislu imaju institucije svih nivoa vlasti.  Očekujemo da će se putem direktnih subvencioniranja ubrzati proces prelaska na obnovljive izvore energije i samim tim povećati i ekološka svijest u cijeloj državi. Brojni su pozitivni primjeri, prvenstveno u zemljama Evropske unije, kao na primjer u Italiji gdje su subvencije za ugradnju toplotnih pumpi u domaćinstvima prošle godine iznosile čak do 120%!“.   

Navikli smo da Vaillant postavlja nove standarde tehnologije. Da li možemo očekivati nešto novo iz Vaillanta?

„Jako puno je aktivnosti na kojima radimo, ali bih istakao ključne. Svjesni smo da je globalno zagrijavanje najveća globalna prijetnja sa kojom se susreće čovječanstvo. Posljednjih dana i u našoj regiji svjedočimo ekstremnim vremenskim prilikama koje nas upozoravaju i ukazuju nam da je potrebno konkretno djelovati na smanjenju emisije štetnih gasova. Doprinos Vaillanta u tom smislu je fokus  na toplotne pumpe koje koriste isključivo prirodno rashladno sredstvo R290, koje ne sadrži štetne hemikalije i ima zanemarivo mali potencijal globalnog zagrijavanja GWP =3. Novitet je da ćemo do 2025. tržištu nuditi samo toplotne pumpe sa R290, čime će naš doprinos očuvanju okoline biti potpun. Također,  imamo pouzdana sistemska rješenja za grijanje, hlađenje i toplu vodu ne samo u novim objektima, nego i starijim objektima koji imaju slabiju toplotnu izolaciju. Uz uvijek dostupne rezervne dijelove i jaku servisnu mrežu korisnicima pružamo potpuni komfor i sigurnost. Digitalna transformacija nastavlja biti jedan od strateških prioriteta. Tržište je već prepoznalo benefite koje nudi naša automatika i mogućnost upravljanja i regulacije, kako jednostavnih tako i krajnje komplikovanih sistema. U narednom periodu na naše tržište uvodimo novu „smart heating“aplikaciju „My Vaillant“ koja će korisnicima unaprijediti iskustvo i pružiti maksimalan komfor“.   

Koji su Vaši naredni koraci kada su u pitanju investicije?

„Nastavljamo sa snažnim ulaganjima u proizvodne procese, digitalizaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda. Ukupna ulaganja Vaillant Group u ove procese narednih godina će premašiti 2 miljarde USD. To je proces koji je u toku i koji je ove godine rezultirao nedavnim otvaranjem nove fabrike za proizvodnju toplotnih pumpi na lokaciji Senica u Slovačkoj. Fabrika je proizvodnih kapaciteta od 250.000 komada uređaja godišnje i jedna je u nizu proizvodnih lokacija Vaillant Group od Njemačke, Velike Britanije, Francuske….

To će za nas u Bosni i Hercegovini značiti blagovremene isporuke proizvoda, postavljanje novih standarda kroz nove proizvode na tržištu i podizanje usluga prema našim partnerima na još viši nivo“.