Tema u fokusu

Aid Berbić, generalni direktor JKP Vodovod i kanalizacija  d.o.o. Tuzla: Cilj je postati regionalni lider u oblasti vodosnabdijevanja


Čak 97 posto područja Grada Tuzla pokriveno je mogućnošću pristupa sistemu javnog vodosnabdijevanja, prije svega zahvaljujući JKP VIK d.o.o. Tuzla, koji je ujedno i jedan od lidera  kvalitetnog vodosnabdijevanja u BiH.

Trend pozitivnog poslovanja, JKP  Vodovod i kanalizacija Tuzla nastavio je  i u prvoj polovini 2023.godine, ostvarujući  izvrsne poslovne rezultate i trenutno se nalazi među TOP 3 vodovoda u Bosni i Hercegovini.

Kako navodi  Aid Berbić, generalni direktor JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla, u maju tekuće godine realizovali su izuzetno značajan projekat.

Zvanično smo završili izgradnju  jednog od glavnih distributivnih cjevovoda u sklopu projekta:„Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda II- komponenta Tuzla“ od postrojenja Stupari do pumpne stanice Spreča dužine 19,5 kilometara. Završetak drugog distributivnog cjevovoda od pumpne stanice Spreča do rezervoara Cerik u dužini od 9,5km se očekuje na jesen ove godine”, istaknuo  je Berbić.

Osim naprijed navedenog,  kako dalje navodi Berbić, u završnoj fazi je i izgradnja Upravljačkog centra sa najsavremenijom IT opremom i SCADA sistemom pomoću kojih će JKP VIK Tuzla svakako unaprijediti svoje usluge.

Pomenute projekte  realizujute u sklopu generacijskog projekta dugoročnog vodosnabdijevanja Grada Tuzla. Šta je sada prioritet i šta je sve do sada urađeno?

Trenutno nam je prioritet završiti preostalih 600 m dionice  distributivnog cjevovoda od pumpne stanice Spreča do rezervoara Cerik, čime dobijamo 30 km kompletno novog distributivnog cjevovoda, koji će omogućiti neometano vodosnabdijevanje u narednom periodu kako Grada Tuzla, tako i gradova Živinice i  Lukavac, odnosno obezbijediti potrebe pitkom vodom za oko 250.000 stanovnika.

Riječ je o generacijskom projektu dugoročnog vodosnabdijevanja Grada Tuzla, vrijednom više od 17 miliona eura. Sam projekat je počeo prije nekih desetak godina, ishodovanjem potrebnih dozvola za izradu projektne dokumentacije. Nakon izrade  projektne dokumentacije smo radili apliciranja prema KfW-u, te smo dobili određeni grant i povoljan kredit.

U sklopu navedenog projekta uspješno smo realizovali proširenje pogona za tretman vode Stupari sa 240 l/s na 360 l/s, izgradili četiri nova bunara  kapaciteta 120 l/s i njima pripadajućeg cjevovoda dužine 3,5 kilometara, promjera DN 500 mm na Sprečkom polju.

Kao najznačajnije, izgradili smo prethodno pomenuti, distributivni cjevovod promjera DN 500 mm od postrojenja Stupari do pumpne stanice Spreča u dužini od 19,5 km, kao i veći dio distributivnog cjevovoda DN 500 mm od pumpne stanice Spreča do rezervoara Cerik u dužini od 9,5km.

 U kolikoj meri ste unaprijedili poslovanje kompanije primjenom modernih principa i stvaranja uslova samoodrživosti?

Izgradnjom Upravljačkog centra sa najsavremenijom IT opremom i SCADA sistemom, JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Tuzla će unaprijediti svoje poslovanje i omogućiti kvalitetniju uslugu svojim korisnicima. Svakodnevnim održavanjem, odnosno ulaganjem u rekonstrukcije i sanacije postojećih cjevovoda novim, korisnici naših usluga će imati neometano vodosnabdijevanje u narednom periodu.

Da li ste uspjeli ostvariti sve ciljeve koje ste planirali i koji su najveći izazovi s kojima se danas suočavate u poslovanju?

Kroz prethodne godine ostvarili smo dosta zacrtanih ciljeva, ali obzirom da želimo uvijek biti još bolji imamo i nekoliko neostvarenih.

Najveći cilj JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Tuzla je da postane regionalni lider u oblasti vodosnabdijevanja u idućem periodu, koristeći sve dostupne upravljačke alate koji se odnose na efikasnost i racionalizaciju u obavljanju djelatnosti.

Želimo što efikasnije izvesti zelenu transformaciju koristeći sve resurse energetske učinkovitosti, digitalizacije i kružne ekonomije. Također jedan od ciljeva je u bliskoj budućnosti obezbijediti kvalitetnu projektnu dokumentaciju iz oblasti odvodnje otpadnih voda, kako bi se sistemski krenulo u realizaciju istih.

Naravno, problema u poslovanju uvijek ima, ali naš menadžment, kao i naši uposlnici, daju sve od sebe kako bi ih riješili i postali najbolji. Jer, imamo ono što je osnov svega, a to su ljudi koji to mogu, hoće, znaju i žele.

Kakvi su Vaši poslovni planovi za narednu godinu i dalje?

JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Tuzla trenutno radi pripremu elemenata za izradu idejnog rješenja mogućnosti vodosnabdijevanja naselja u visinskim zonama Grada Tuzla, koja trenutno nemaju mogućnost priključenja na sistem javnog vodosnabdijevanja.

Nakon realizacije projekta dugoročnog vodosnabdijevanja, slijedeći izazov bit će izrada strategije za zbrinjavanje otpadnih voda, izgradnja primarnih i sekundarnih kanalizacionih mreža, kolektora i na kraju postrojenje za tretman otpadnih voda. Također, trenutno radimo i na ažuriranju Studije za odvodnju i tretman otpadnih voda za područja Grada Tuzla.