BiH

Brzorastuće kompanije na Green Revolution konferenciji: Pokretači inovacija i novih radnih mjesta


U Sarajevu, 21. septembra 2023. godine, upriličen je značajan događaj pod nazivom “Green Revolution – 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu.” Isti je okupio predstavnike vodećih kompanija i stručnjake iz oblasti održivog razvoja kako bi zajedno razgovarali o ključnim inicijativama usmjerenim prema očuvanju okoline i stvaranju održive budućnosti.

Jedan od posebnih naglasaka ove manifestacije bio je na brzorastućim kompanijama iz Kantona Sarajevo koje igraju ključnu ulogu u inovacijama, tehnološkom napretku i ekonomskom rastu. Ove kompanije su pokazale izvanrednu sposobnost prilagođavanja promjenama i inoviranja, čime su postale pokretači pozitivnih promjena u društvu, kako na društvenom, tako i na ekološkom planu.

Ministar privrede Kantona Sarajevo, Zlatko Mijatović, istakao je svoje ambicije za dalji razvoj Kantona, a to uključuje i snažnu podršku malim i srednjim preduzećima. Planira se uspostavljanje poslovnog inkubatora s ciljem stvaranja podrške za mlade privrednike i promociju privrede. Sarajevo se pozicionira kao strateški partner privrednicima, nudeći različite poticaje za investicije i podršku start-up subjektima kako bi se ostvario ekonomski rast i konkurentnost na tržištu.

Jedan od najvažnijih trenutaka manifestacije bila je dodjela priznanja brzorastućim kompanijama koje su se istakle svojom posvećenošću inovacijama i tehnološkom napretku. Ove kompanije nisu samo nosioci inovacija već i stvaraoci novih proizvoda, usluga i radnih mjesta. Njihov doprinos rastu privrednih aktivnosti i društvenom napretku ne može biti precijenjen, a to su: Institut za standarde i sigurnost d.o.o., SHPP d.o.o. , Tehnodepo d.o.o., NRG d.o.o., MUSIĆ-COMPANY d.o.o., HOLZWERK d.o.o., SCS d.o.o., Bambus-Otoka d.o.o., BH PASSPORT d.o.o., EKU INŽINJERING d.o.o., SEIC HOSPITALITY d.o.o., Toolbox d.o.o., EUROPA d.o.o., EDUTECH d.o.o., Glasfaser Connect BH d.o.o., Inoxoprema d.o.o., AXATECH d.o.o., ePICENTAR d.o.o., Promo Tours d.o.o., nLogic d.o.o., Meet Bosnia d.o.o. i SALTEKS d.o.o.

Dodjela ovih priznanja postala je ključna komponenta “Green Revolution” manifestacije, naglašavajući važnost održivog razvoja i ekonomskog prosperiteta. Brzorastuće kompanije su svijetli primjeri kako se inovacijama i strateškom vizijom može ostvariti pozitivan uticaj na društvo i okolinu. Njihov rad i angažman trebaju i jesu podržani kako bi se ostvarila održiva budućnost za sve nas.

Ovom manifestacijom Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je dalo svoj doprinos promociji uspjeha brzorastućih kompanija i njihovog doprinosa društvu. Ove kompanije su ključni igrači u postizanju održive budućnosti, i njihov angažman i dalje će biti od značaja za stvaranje boljeg društva i okoline u Kantonu Sarajevu, kao i u Bosni i Hercegovini i regionu.