Tema u fokusu

Amer Jerlagić, osnivač i izvršni direktor SHPP d.o.o.: Planiramo zadržati lidersku poziciju u instalaciji fotonaponskih elektrana na krovovima industrijskih hala


Tokom dvanaest godina predanog rada na zauzimanju što bolje tržišne pozicije, kompanija SHPP d.o.o. stekla je reputaciju kompanije čiji ljudi znaju sve o obnovljivim izvorima energije, pružajući svojim klijentima dobra rješenja energetske efikasnosti, koja podrazumijevaju uštedu i zaštitu okoline. Ove godine našli su se u društvu brzorastućih kompanija iz Kantona Sarajevo, kojima je na konferenciji „Green revolution – 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu“ uručeno priznanje za doprinos rastu privrednih aktivnosti, posvećenosti inovacijama, te tehnološkom i društvenom napretku. O dosadašnjem uspjehu, specifičnostima bh. tržišta, te budućim planovima, za Poslovne novine govori Amer Jerlagić, osnivač i izvršni direktor kompanije SHPP d.o.o.

Od 2011.  godine poslujete na tržištu obnovljivih izvora energije. Koliko je svijest društva i političkih struktura evoluirala u ovom periodu i da li možemo pratiti korak razvijenih zemalja?

„Svijest svih građana Bosne i Hercegovine i kompletnog društva je znatno pozitivnija danas nego prije dvanaest godina kada se radi o obnovljivim izvorima energije. U to vrijeme, jedini obnovljivi izvori energije su bile male hidroelektrane, a danas imamo vjetroparkove, male i velike fotonaponske – solarne elektrane, solarne elektrane za vlastitu potrošnju, kao i solarne elektrane za proizvodnju električne energije za komercijalnu prodaju. Nakon dugo godina čekanja napokon je i Bosna i Hercegovina dobila proevropske zakone o obnovljivim izvorima energije, tako da možemo reći da su i političari evoluirali i pokrenuli procese koji su godinama stajali u mjestu ili čak stagnirali. Novi zakonski okvir je put da se Bosna i Hercegovina, barem u ovoj oblasti, približi zemljama iz Evropske unije.“

Kako ocjenjujete ovu evoluciju i kako je to utjecalo na tržište?

„Kompletno društvo u Bosni i Hercegovini je godinama čekalo na ove zakonske izmjene. Set ovih zakona je prvo usvojen u entitetu Republika Srpska u aprilu 2022. godine, da bi isti bili usvojeni i u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine krajem jula 2023. godine. Zaista se radi o setu reformskih – proevropskih zakona koji prvi put omogućuju fizičkim licima da budu proizvođači električne energije za svoje potrebe i da svoj stambeni obekat – krov stave u funkciju proizvodnje električne energije. Ovim zakonskim okvirom su se stvorile pretpostavke da svako domaćinstvo ili ” energetska stambena zadruga” bude proizvođač električne energije za sebe i da tokom godine proizvodi energiju koju može odmah trošiti ili višak davati u elektrodistributivni sistem, a onda u vrijeme loših vremenskih uslova preuzimati električnu energiju iz mreže i na bazi kompenzacije ”prebijati” je na nivou jedne godine. Naravno, potebno je donijeti i određena podzakonska akta, kako bi se kompletan sektor uredio i kako bi ovaj set zakona građanima Bosne i Hercegovine dao svoj puni maksimum.“ 

Među prvima ste koji su prepoznali perspektivu u Vašoj djelatnosti, sada već imate renome. Koji su izazovi i kakva je konkurencija ?

„Naša firma je prepoznala potrebu društva da polako, ali sigurno napušta konvencionalne izvore električne energije (tu prvenstveno mislim na zastarjelu tehnologiju u termo elektranama) i da kao društvo krenemo ka što većem broju instalacija solarnih elektrana. Za nepune dvije godine intenzivnog rada naša firma je instalirala i pustila u rad, po sistemu ”ključ u ruke” preko 8.000 kWp instalirane snage fotonaponskih – solarnih elektrana u Bosni i Hercegovini, od čega je većina na krovovima industrijskih pogona za vlastitu potrošnju električne energije. Kompanije koje su instalirale solarne elektrane na svoje krovove za vlastitu potrošnju električne energije direktno su smanjile troškove električne energije, a samim time i smanjile emisiju CO2, što ih čini poželjnim partnerima u skladu sa njemačkim Zakonom o dubinskoj analizi lanca snabdjevača.“

Dugačka je lista proizvoda za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Koji proizvodi su najzastupljeniji i najprodavaniji?

„Kada govorimo o listi najzastupljenijih i najprodavanijih proizvoda za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, onda su tu bez premca upravo solarni paneli i ostala oprema (invertori, DC i AC kabeli, DC i AC ormari sa pratećom opremom) za proizvodnju električne energije iz solarnih elektrana. Možemo sa sigurnošću reći da se radi o ekološki najprihvatljivijim proizvodima.“

Šta se u SHPP d.o.o. planira za sljedeću godinu?

„SHPP d.o.o. za narednu godinu planira zadržati lidersku poziciju u instalaciji fotonaponskih elektrana na krovovima industrijskih hala. Osnov za ovakve ambiciozne planove leži u činjenici da je naša kompanija za manje od dvije godine po sistemu ”ključ u ruke”, samostalno sa svojim timovima mladih inženjera i montera isprojektovala i instalirala  više od 8.000 kWp instalirane snage fotonaponskih elektrana, pretežno na krovovima industrijskih hala. Takođre, osnov za ovakve ambiciozne planove leži i u mladim ljudima i dinamičnom okruženju u našoj kompaniji. Prosjek starosti naših inženjera je manji od 30 godina, a prosjek starosti naših montera je manji od 27 godina. Pored navedenog, za nas su naši klijenti uvijek na prvom mjestu.“ 

Kakva je Vaša dugoročna vizija kompanije?

„Dugoročna vizija naše kompanije je u duhu naše misije i vizije, a ogleda se u tome da činimo sve što je u našoj moći da Bosna i Hercegovina u svom energetskom portfoliju ima što više instaliranih kW iz obnovljivih izvora energije i da što prije, kao država postanemo karbonski neutralni. Na tom zahtjevnom putu SHPP d.o.o. sa svojim znanjem, iskustvom i predanim radom treba da bude jedan od pokretača i zamajaca tog transformacijskog i kontinuiranog energetskog procesa. Istrajavanje na ovakvom putu tražit će nove ljudske i materijalne resurse i naša obaveza je da stvaramo ugodno i dinamično okruženje koje će ponuditi nova radna mjesta našim mladim ljudima i njihovu budućnost ostvarivati u Bosni i Hercegovini, a ne bilo gdje drugo.“