Tema u fokusu

Dušan Kozić, direktor Prvog gasnog društva iz Zvornika: „Gasni centar za obuku i razvoj“ priprema kadrove za privredne subjekte koji koriste CNG kao energent


Prvo gasno društvo d.o.o. iz Zvornika je najveći proizvođač komprinovanog gasa u Republici Srpskoj, a distribuciju vrši na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine i regiona. Kompanija je nastala kao zajednički privredni poduhvat „Alumina“ d.o.o. iz Zvornika i „BEDEM Energy Solutions“ iz Pančeva, utemeljen na misiji da se tržištu naše zemlje i okruženja ponudi po okolinu najčistiji i istovremeno najjeftiniji energent. Kada je riječ o faktorima koji su ključni za ovako dobro pozicioniranje na tržištu, Dušan Kozić, direktor Prvog gasnog društva, u razgovoru za Poslovne novine, kaže: “Krenuo bih od 2017. godine kada smo donosili odluku da se krene u investiciju – izgradnju kompresorske stanice. U Bosni i Hercegovini samo Zvornik i Sarajevo imaju pristup gasnoj mreži. Činjenica da je tržište Bosne i Hercegovine slobodno za prihvatanje jednog novog proizvoda, najjeftinijeg energenta i ekološki najprihvatljivijeg komprimovanog prirodnog gasa, vukla nas je kao lokomotiva naprijed.  Mi smo već u martu 2018. godine završili pogon, nabavili opremu, kompresore, skladišta, kamione i pojavili se na tržištu. Uslijedio je period neprekidnih putovanja i obilaska potencijalnih kupaca, njihovog upoznavanja sa novim proizvodom i njegovim prednostima. Sve to je rezultiralo da smo i 2018. godinu završili sa dobitkom iako smo imali veliku investiciju.”

Šta čini politiku kvaliteta Vaše kompanije?

Trgovovanje komprimovanim gasom ima takvu specifičnost da ne postoje stacionirana skladišta kod kupaca, niti zalihe gasa. Čitav posao počiva na našim mobilnim skladištima, koje kontinuirano mijenjamo po sistemu – puno za prazno. Telemetrijski pratimo potrošnju gasa kod kupaca i prilagođavamo slanje novih količina gasa. Mora se blagovremeno stići i zamijeniti skladište. Edukovanost naših radnika, da svi prate potrošnju gasa kod svih kupaca, da smo svi umreženi i vladamo istim informacijama, dovelo je do toga da bez obzira na udaljenost kupaca, bez obzira na vremenske uslove, smjenu dana i noći, nikada nismo zakasnili sa isporukom, niti ugrozili proizvodnju nijednom kupcu. Takav kvalitet usluge uliva povjerenje kod naših kupaca, koji pored ekološkog aspekta i dobre cijene energenta, imaju i sigurnost u snabdijevanju.”

Kako ocjenjujete proteklih šest godina poslovanja u Bosni i Hercegovini i kakva iskustva ste stekli u ovom periodu?

“Naša procjena je bila da je BiH  slobodno tržište za prihvat CNG-a, jer nema gasne mreže nigdje mimo Sarajeva i Zvornika. Ta činjenica je bila presudna, pa smo slobodno ušli u investiciju i za samo dvanaest mjeseci od naše odluke pojavili smo se na tržištu sa novim proizvodom CNG. Za to vrijeme, tu godinu investiranja iskoristili smo za izgradnju objekta, montažu opreme i detaljan obilazak tržišta i potencijalnih kupaca, koje smo upoznali sa tim novim proizvodom. I narednih godina smo zadržali taj stil. Neprekidno smo ulagali u naša skladišta i obilazili redovno potencijalne kupce. Takav odnos prema radu doveo nas je u red brzorastućih kompanija, a s obzirom na to, lako je zaključiti da smo zadovoljni sa našim poslovanjem proteklih godina. Iskustvo smo obogatili sa starim saznanjem da se na kraju svaki trud isplati, da nema pauza u razvoju i da se neprekidno mora ulagati i u opremu i u kadrove.”

Tržište proizvodnje i distribucije prirodnog gasa ima svoje specifičnosti. U tom kontekstu, koji su najveći izazovi s kojima se susrećete?

“Specifičnosti proizvodnje i distribucije CNG koje su u domenu naše firme smo uspješno savladali. Počevši od edukacije radnika, stroge primjene propisa koji se odnose na bezbjednost, redovnih servisa opreme itd. Međutim, ono na šta ne možemo da utičemo su izazovi koji dolaze od politike. Imamo presporo dogovaranje političkih predstavnika na nivou Bosne i Hercegovine, kao i nerazumno ponašanje Evropske unije prema Rusiji kao najpovoljnijem isporučiocu gasa. Na to ne možemo da utičemo, a to nosi određene opasnosti za krizu u isporukama gasa, kao i nekontrolisano kretanje cijena gasa.”

Da li ste u dosadašnjem poslovanju imali nekih nepredviđenih i teških situacija sa kojima ste se morali suočiti i kako ste ih prevazišli?

“Dva velika iznenađenja su bila protekle dvije godine. Rat u Ukrajini predstavljao je opasnost za čitavu Evropu kada su u pitanju isporuke gasa. Međutim, Srbija je reagovala jako brzo i napravila konekciju sa Bugarskom i Turskom i tako pored sebe spasila Mađarsku i Bosnu i Hercegovinu od prekida isporuka gasa preko Ukrajine. Druga kriza bila je eksplozija na gasovodu preko Turske i Bugarske, gdje je prekid isporuke gasa trajao sedam dana. Zahvaljujući zalihama gasa u skladištima, Srbija, Mađarska i Bosna i Hercegovina nije imala prekid u isporukama, s tim da se potrošnja morala minimizirati.”

Recite nam nešto više o edukaciji koja se provodi u Vašem Gasnom centru.

“To je pravo pitanje. Odgovor ima dva lica. Prvo odražava tužnu stvarnost u Bosni i hercegovini gdje ne postoji  jedinstven zakon o gasu, pa certifikati o obuci izdati od strane IGT-a Sarajevo ne važe u Republici Srpskoj. Drugo lice je da smo uspjeli registrovati „Gasni centar za obuku i razvoj“ u Zvorniku i kandidatima za obuku pružili priliku pored teorijske obuke, da se i praktično upoznaju sa tehnikom kojom će rukovati. U tom drugom boljem licu, vrijedno je napomenuti da smo sa kadrovima iz IGT-a Sarajevo uspostavili i ljudsku i stručnu saradnju  kad je u pitanju teorijska obuka kandidata, i u tom poslu se uspješno nadopunjujemo. Dakle, mi privrednici smo jednostavno riješili situaciju koja je nastala lošim zakonskim rješenjem. Na kraju ove analize stanja kažemo: Gasni centar priprema kadrove za privredne subjekte koji koriste CNG kao energent.”

Prvo gasno društvo ima 36 zaposlenih i raspolaže sa 14 mobilnih skladišta. Kakve su projekcije za eventualno širenje?

“Planovi napravljeni 2018. godine su i sada na snazi. Konstantno obilaženje tržišta, upoznavanje novih potencijalnih kupaca sa CNG energentom, njegovim prednostima i kontinuirano povećanje prodaje  gasa. To je trajna obaveza menadžmenta.”

Da li je moguće napraviti ikakvu dugoročnu strategiju imajući u vidu ekonomska i politička kretanja u Evropi i svijetu?

“Teško. Događaji u Evropi se vrtoglavo mijenjaju. Sve je politički uslovljeno i ne preostaje nam ništa drugo nego pratiti i prilagođavati se događajima. U tom političkom vrtlogu dvije su korisne stvari za nas na tržištu gasa u Bosni i Hercegovini. Prva je da smo sa Srbijom i Mađarskom priključeni na južni gasovod koji ide preko Turske i Bugarske, pa smo smanjili rizike od posljedica sukoba u Ukrajini. Drugo, ovih dana se situacija dodatno poboljšava spajanjem kraka gasovoda iz Azerbejdžana preko Bugarske prema Srbiji, Mađarskoj i Bosni i Hercegovini.”