Tema u fokusu

Drago Tatić: Bato-Petrol iz Doboja integriše dvije benzinske pumpe u Šamcu i Modriči u 2024. godini


U skladu sa motom “Povjerenje nas spaja“ kompanija Bato-Petrol d.o.o. Doboj sa više od 25 godina dugom tradicijom u prometovanju naftom i naftnim derivatima, prepoznata je kao pouzdan poslovni partner od strane velikog broja domaćih i inostranih klijenata.

Da su  više nego uspješni u svom poslu, najbolje pokazuje činjenica da su tokom vremena proširili svoju djelatnost i u oblasti niskogradnje, trgovini na veliko i na malo, kao i u oblasti ugostiteljstva.

Danas u vlasništvu imaju 11 poslovnih jedinica, sedam benzinskih pumpnih stanica, dva marketa i dva ugostiteljska objekta na području Doboja, Teslića, Šamca i Modriče, u kojima radi 50-tak zaposlenih, koji su mahom mlađi stručni kadar, izuzetno posvećeni svom poslu.

Prema riječima Drage Tatića, zamjenika direktora Bato-Petrol d.o.o. Doboj, njihovo poslovanje u prošloj godini također su obilježili više nego dobri poslovni rezultati.

Kakva su Vaša očekivanja kada je u pitanju poslovanje kompanije Bato-Petrol d.o.o. Doboj u 2024. godini i šta ćete sve poduzeti s ciljem dodatnog unapređenja ponude i kvaliteta usluga?

„U vezi sa našim poslovanjem i unapređenjem poslovnih aktivnosti sa zadovoljstvom mogu istaknuti da je takav način razmišljanja i vladanja konstatno prisutan kod velikog dijela naših zaposlenika, što predstavlja jedan od naših većih uspjeha.

To apostrofiram zato što je firma već jako puno investirala u objekte i opremu. Unaprjeđenje kvaliteta ponude i usluge Bato-Petrol d.o.o. danas u najvećoj mjeri možemo zahvaliti našim zaposlenicima, koji svojim odgovornim i marljivim radom tome doprinose.“ 

Jedna od najvažnijih investicija u 2024. godini je preuzimanje dvije benzinske pumpne stanice u Šamcu i Modriči. Možete li reći nešto više o toj investiciji?

„Da, mogu sa ponosom istaći da je integrisanje dvije benzinske pumpne stanice u vlasništvu Optima Benz d. o. o. Modriča u naš sistem, od velikog značaja za pozicioniranje i izgradnju mreže maloprodajnih objekata, koji treba da budu na usluzi našim kupcima. Vjerujemo da će kupci prepoznati i pozdraviti ovu našu odluku.“

Koje još značajne projekte namjeravate realizovati u tekućoj godini i možete li reći nešto više o tim projektima?

„Kao dopunu našem vrijednom timu u maloprodajnim objektima i ukupnom unapređenju nivoa usluga u svim našim maloprodajnim objektima, namjera nam je da integrišemo sistem za samousluživanje, koji će imati mogućnost naplate po svim modelima koji se koriste u klasičnom načinu usluživanja.

To je sistem od koga mnogo očekujemo, pogotovo u periodu kasnih večernjih sati, kada će dio BPS funkcionisati u režimu samousluživanja. Na taj način ćemo obezbjediti  sve mogućnosti za preuzimanje osnovnih roba našim kupcima.“

U posljednje dvije godine Bato-Petrol je ostvario rekordne poslovne rezultate. Da li očekujete da ćete i u 2024. godini  nastaviti istim radnim tempom ?

„Uporedo sa širenjem mreže naših maloprodajnih objekata, kako smo započeli, insistirat ćemo i na širenju mreže kupaca. Stoga je  potpuno prirodno da očekujemo i rast prihoda, kako bismo nastavili uspješno poslovanje i u narednom periodu.“

Zahvaljujući postignutim poslovnim rezultatima, ali i vrhunskoj kvaliteti usluga, te trudu i zalaganju cijelog tima, Bato-Petrol je rangiran u projektu Brzorastuće kompanije u BiH. Kako biste to komentarisali?

„Izazovi sa kojima se suočavamo u poslovanju su krajnje ozbiljni i traže punu posvećenost, a vjerujem da dobri rezultati dolaze kao plod takvog načina rada. Osnovni interesi danas, ne razlikuju se mnogo od osnovnih interesa koji su oblikovali poslovne odluke iz perioda kada sam stao na čelo privrednog društva. Briga o sedam benzinskih pumpnih stanica, dva marketa i dva ugostiteljska objekta sa oko pedeset zaposlenih lica, odgovornost su sa kojom počinje i završava svaki moj dan. Stoga, osjećamo veliku odgovornost da i u narednom periodu zadržimo visok nivo kvaliteta, ponude i usluga po pristupačnim cijenama u svim našim objektima.“