Najvažnija programska tačka manifestacije “Dani Beča u Sarajevu” je dvodnevna konferencija “Sarajevo i Beč – Inovativno u budućnost” koja će se održati 3. i 4. jula u hotelu “Europe” u organizaciji Grada Beča, Grada Sarajeva i podstavništva “Eurocomm-PR Sarajevo”.

Dijalog između dva grada bit će započet na temu strategije pametnog grada, odnosno smjernica za povećanje životnog kvaliteta građana koristeći najbolja tehnološka rješenja.

Light motiv konferencije “pametni gradovi” bit će nastavljen i kroz teme: pametna rješenja za lokalnu samoupravu, upravljanje saobraćajem u mirovanju i gradskim vodama te energetsku sanaciju historijskih građevina. Podrška start up-ovima i  obrazovanje s aspekta dokvalifikacija u procesu digitalizacije i trendova na radnom tržištu preostale su teme dvodnevne konferencije.

Izlagači su predstavnici uprava Beča i Sarajeva i stručnjaci iz navedenih tematskih područja.

Ciljna grupa konferencije su kreatori pametnih rješenja, rukovodeće snage koje odlučuju o njihovoj primjeni i realizatori u praksi na nivou javne uprave, nevladinog i privatnog sektora.

Učešće na konferenciji je bez kotizacije.