Novosti

Privredna/Gospodarska komora FBiH: Poziv poduzetnicima na besplatnu radionicu


Privredna/Gospodarska komora FBiH u okviru projekta “SBA u BiH“ (aktivnosti za ekonomsko osnaživanje žena), uz podršku Agencije za razvoj preduzeća Eda, poziva poduzetnice i sve zainteresirane na besplatnu dvodnevnu radionicu “Priprema i pisanje koncept nota i projekata domaćih i inostranih donatora”, koja će se održati online, 15. i 16.07.2021. godine.

Kako bi se dobila sredstva iz domaćih i inostranih fondova, nužno je kvalitetno razraditi projektnu ideju i napisati projektni prijedlog koji zadovoljava sve uslove predmetnog poziva, pazeći pri tome na sve detalje vezane uz strukturu i logiku prijave, te prikladnu projektnu terminologiju. Domaći i ino fondovi zahtjevaju niz novih izazova u pripremi projektnih prijedloga i provedbi projekata koji su veoma složeni i za što je potreban visok nivo stručnosti ili već prethodno iskustvo. Vrlo bitno je definisati tačne i koncizne informacije kako bi se projektna ideja prepoznala i odabrala, a potom i pravilno uklopila u sve uslove poziva. Pri tom je potrebno paziti i na sve zahtjeve poziva u pogledu ispunjavanja administrativnih procedura koje je potrebno ispoštovati, a koje su u većini eliminatornog karaktera.

Cilj radionice je preći kroz sve elemente pripreme projekta, izrade aplikacije sa posebnim osvrtom na eliminatorne stavke, te kako iz projektne ideje-koncepta projekta  preći u kvalitetnu projektnu aplikaciju, koja pri tome zadovoljava uslove poziva.

Poseban osvrt napravit ćemo na raspoložive programe podrške poduzetnicama.

Kome je namijenjena obuka?

Poduzetnicama
Pokretačima biznisa koji žele ponuditi nov proizvod ili uslugu,
MSP koje imaju namjeru pokrenuti neku novu inicijativu ili novi projekt prema raspisanom projektnom pozivu,
Osobama koje rade na pisanju projektnih prijedloga i gotovih projektnih aplikacija,
Svim zainteresovanim koje zanima tema pisanja projekata.

Pomoću ovih informacija polaznici će dobiti neophodna znanja i vještine kako strukturirati projektnu aplikaciju, kako prikazati problem koji žele riješiti projektom, kako napisati konkretne i specifične ciljeve koje će isporučiti projekat sa osvrtom na izvodljivost i održivost projekta.

Za učešće na radionici potrebno je poslati svoje kontakt podatke (ime i prezime, kontakt broj, naziv kompanije, adresa, mjesto) na email adresu [email protected] ili [email protected] , do srijede 14.07.2021. godine, do 14h. Više informacija dostupno je putem kontakt broja: +387 33 566 333 Anela Karahasan ili +387 33 566 308 Armin Hodžić.